Listování
od 

Minettes of the Železné hory mountains (Iron Mts.), Eastern Bohemia / Němec, Dušan, 1927-2001 -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis -- Vol. 21 (1991)
Zdroj: ČGS (UNM)
The Miniaturized Raman System and Detection of Traces of Life in Halite from the Atacama Desert: Some Considerations for the Search for Life Signatures on Mars / Ascaso, Carmen, Edwards, Howell G. M., Hutchinson, Ian, Jehlička, Jan, Vítek, Petr, Wierzchos, Jacek -- In: Astrobiology -- ISSN 1531-1074 -- Roč. 12, č. 12 (2012), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Minig production of gold in Zlaté Hory Ore District
Minimalizace vlivu přepravy rudy na životní prostředí / Anděl, Petr, Tvrdková, Jaroslava -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 11, č. 1 (1987), s. 3-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Minimální počet měřených ukazatelů konečné deformace pro výpočet deformační elipticity (empirický test) / Melka, Radek, Schulmann, Karel -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 66, č. 5 (1991), s. 301-306
Zdroj: ČGS (UNM)
Minimum number of measured strain markers for strain ellipse determination (empirical test)
The mining activities of the Baťa Joint Stock Company, Zlín, and possibilities of their exploitation in today's tourism industry
Mining activities on tin deposits in the Slavkovský les Mts. between 1945 and 1991
Mining and conflicts in the area public interest
The mining and environment
Mining and environmental geophysics (Variant.)
Mining and Geologic Circumstances in the Mayrau Mine / Brož, Robert, Vydra, Jaroslav, Živor, Roman -- In: Acta Montana. Rada A, B -- Roč. 96, č. 7 (1995), s. 53-64
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Mining and geologic circumstances in the Mayrau mine / Brož, Robert, Vydra, Jaroslav, Živor, Roman, 1958- -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 7(96) (1995), p. 53-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Mining at Kutná Hora in the past and today
Mining at Merklín mansion in the firts half of 19th century. Studies on history of mining
Mining educational path in the Jesenik Mts.
Mining engineering handbook
The mining entrepreneur Vok Pňovský of Sovinec and his role in the 16th century ore mining in North Moravia
Mining-geological foundation and its activities in the Zlaté hory
Mining Geophysics Proceedings of the XXVII Czech-Polish-Slovak Symposium (Variant.)