Listování
od 

Mining Tremors Activity in the Area of the Mine Kladno II-Mayrau after Ending of Mining / Číž, Radim, Rudajev, Vladimír, Živor, Roman -- In: Acta Montana. Rada A, B -- 12/107/ (1998), s. 49-63
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Mining Tremors as a Model for Earthquakes Forecasting / Číž, Radim, Rudajev, Vladimír -- In: Abstract, 26. General Assembly of the European Seismological Commission -- - (1998), s. 47
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Mining wastes as secondary raw materials in building industry
Ministr geologie SSSR v Československu / Balla, Ladislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 11 (1982), s. 329, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
The minor element geochemistry of metapelites of the Zlaté hory ore district
The minor element geochemistry of paragneisses of the Český Krumlov varied group, the Šumava Mts. Moldanubicum
Minor element geochemistry of pelitic schists of the Zlaté Hory ore district, the Jeseníky Mts.: Devonian tectonic setting of the primary sediment provenance / Patočka, František -- In: Proceedings of the 1st International Conference on the Bohemian Massif -- ISBN 80-7075-104-5 -- s. 218-221
Zdroj: ČGS (UNM)
Minor elements in Přibyslavice granite
Minor elements in pyrite a pyrrhotite from Zlaté hory Mts.
Minor elements in sulphides and chemical composition of tetrahedrite from the Harrachov barite-fluorite deposit
Minor elements in the sulphides of the Miocene sediments of the central part of the Sokolov Basin
Minoritní prvky pyritu a pyrhotinu ze Zlatých Hor / Marek, Vladimír -- In: 3. cyklický mineralogický seminář -- s. 34-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Minoritní prvky pyritu a pyrhotinu ze Zlatých hor / Marek, Vladimír -- In: Stopové a vzácné prvky v minerálech a nerostných surovinách -- s. 34-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Minoritní prvky v proterozoických horninách mezi Trnčím a Struhadlem u Klatov / Kovalová, Marie, Mrázek, Pavel, 1936- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 2 (1986), s. 153-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Minoritní prvky v sulfidech a chemické složení tetraedritu z baryt-fluoritového ložiska Harrachov / Fengl, Milan, Jansa, Jiří, Novák, František -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 195-199
Zdroj: ČGS (UNM)
Minoritní prvky v sulfidech miocenních sedimentů centrální části sokolovské pánve / Galek, Roman, Jansa, Jiří, Zeman, Antonín -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 8 (1991), s. 228-231
Zdroj: ČGS (UNM)
MinPet 2003, 15. - 21. September 2003 Neukirchen am Grossvenediger/Salzburg - Abstracts (Variant.)
MinPet 2005, September 25th - September 29th, 2005, Schladming, Styria, Austria - Abstracts (Variant.)
Minulost a budoucnost báňského středního školství / Mžyk, Radim -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 3 (2005), s. 18-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Minulosť a možnosti hydrologického výskumu v malých povodiach na Slovensku / Pacl, Jiří -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Roč. 54, č. 2 (2006), s. 83-95
Zdroj: ČGS (UNM)