Listování
od 

Miocene strike-slip faulting and blok rotation in Brezovské Karpaty Mts.(Western Carpathians) / Fodor, László, Kováč, Michal, 1952-, Marko, František -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 23, no. 3 (1991), s. 189-200
Zdroj: ČGS (UNM)
Miocene tectonics at the Alpine-Carpathian junction and the evolution of the Vienna basin / Decker, Kurt -- In: Mitteilungen der Gesellschaft der Geologie- und Bergbaustudenten in Österreich -- ISSN 1563-0846 -- Vol. 41 (1996), p. 33-44
Zdroj: ČGS (UNM)
The Miocene Vižina Basin and its value for a palaeopotamological analysis of the south-western part of the Bohemian Karst
Miocene volcaniclastics of the Carpathian Foredeep in the Czech Republic / Nehyba, Slavomír -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 72, no. 4 (1997), p. 311-327
Zdroj: ČGS (UNM)
Miocene volcanoes in the Sokolov Basin
Miocénna strike-slipová tektonika a rotácia blokov v Brezovských Karpatoch
Miocénní sedimenty ve vrtu HVS-2 v areálu spalovny SAKO a. s. v Brně-Líšni / Bubík, Miroslav, Nehyba, Slavomír, Petrová, Pavla, Pospíšil, Oto -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13, č. září (2006), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Miocenní flóry jihočeských pánví
Miocenní mořské sedimenty redeponované do jeskyní střední části Moravského krasu / Čtyroká, Jiřina, 1939-, Kadlec, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 50-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Miocénní pánev Vižina a její význam pro poznání paleopotamologických poměrů jihozápadní části Českého krasu / Lachmanová, Marie -- In: Zlatý Kůň. Sborník vydávaný k padesáti letům objevu a výzkumu Koněpruských jeskyní -- ISBN 80-85304-69-4 -- s. 53-64
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Miocenní pánev Vižina a její význam pro poznání paleopotamologických poměrů jihozápadní části Českého krasu / Lachmanová, Marie -- In: Knihovna České speleologické společnosti -- Roč. 36 (2000), s. 53-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Miocenní sedimenty od Seloutek na Prostějovsku / Hladilová, Šárka, 1953-, Jašková, Vladimíra, 1959-, Lehotský, Tomáš -- In: Přírodovědné studie Muzea Prostějovska -- ISSN 1803-1404 -- Roč. 9 (2006), s. 143-150, [1] l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Miocenní sedimenty od Seloutek na Prostějovsku / Hladilová, Šárka, Jašková, Vladimíra, Lehotský, Tomáš -- In: Přírodovědné studie Muza Prostějovska, Svazek 9 -- ISBN 978-80-86276-24-3 -- 8
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Miocenní sedimenty v Brně-Bohunicích (ubytovna Fakultní nemocnice Brno) : 24-34 Ivančice / Bubík, Miroslav, 1962-, Kirchner, Karel, 1951-, Nehyba, Slavomír, Otava, Jiří, 1950-, Tomanová Petrová, Pavla -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14 (2007), s. 31-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Miocénní sedimenty v Brně-Bohunicích (ubytovna Fakultní nemocnice Brno) / Bubík, Miroslav, Kirchner, Karel, Nehyba, Slavomír, Otava, Jiří, Petrová, Pavla -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14, č. listopad (2007), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Miocénní sedimenty v Brně-Bohunicích (Ubytovna Fakultní nemocnice Brno) / Bubík, M., Kirchner, Karel, Nehyba, S., Otava, J., Tomanová, P. -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14, č. 2006 (2007), s. 31-34
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Miocénní sedimenty v Brně-Bohunicích (ubytovna Fakultní nemocnice Brno) / Bubík, Miroslav, Kirchner, Karel, Nehyba, Slavomír, Otava, Jiří, Tomanová Petrová, Pavla -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. XIV, č. 1 (2007), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Miocénní sedimenty ve vrtu HVS-2 v areálu spalovny Sako a.s. v Brně - Líšni / Bubík, Miroslav, Nehyba, Slavomír, Petrová, Pavla, Pospíšil, Otto -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. XIII, č. 1 (2006), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Miocenní sedimenty ve vrtu HVS-2 v areálu spalovny SAKO a.s. v Brně-Líšni : 24-43 Šlapanice / Bubík, Miroslav, 1962-, Nehyba, Slavomír, Petrová, Pavla, Pospíšil, Oto -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13 (2006), s. 32-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Miocenní vulkány v sokolovské pánvi / Rojík, Petr -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2006), s. 33-42, 2 l. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)