Listování
od 

Miocenní sedimenty ve vrtu HVS-2 v areálu spalovny SAKO a.s. v Brně-Líšni : 24-43 Šlapanice / Bubík, Miroslav, 1962-, Nehyba, Slavomír, Petrová, Pavla, Pospíšil, Oto -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13 (2006), s. 32-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Miocenní vulkány v sokolovské pánvi / Rojík, Petr -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2006), s. 33-42, 2 l. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Miocenní výplň Žabovřeské kotliny ve světle nových poznatků z vrtu Žabovřesky HV-100 (24-32, Brno) / Bubík, Miroslav, Novák, Zdeněk -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 35-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Miocenní žralok obrovský / Vaňura, Jaromír -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 32, č. 1 (1984), s. 27
Zdroj: ČGS (UNM)
Miocenskije vulkany v Sokolovskom bassejne
Das Miozähn in der Bohrung Vidnava Z-1
Das Miozähn südostlichen Teiles der Karpatenvortiefe bei Mikulov (Mähren, Tschechslovakei) / Čtyroký, Pavel -- In: Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0016-7800 -- Jg. 130, Nr. 1 (1987)
Zdroj: ČGS (UNM)
Miozäne Floren der südböhmischen Becken / Knobloch, Ervín, 1934-, Kvaček, Zlatko, 1937- -- In: Sborník geologických věd. Paleontologie -- ISSN 0036-5297 -- Jg. 33 (1996)
Zdroj: ČGS (UNM)
Die miozäne Foraminiferenfauna der Bohrung Laa Thermal Süd 1. 17 / Cicha, Ivan, 1932- -- In: Das Land um Laa an der Thaya - Excursionsführer -- s. 71-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Miozäne Kieselhölzer aus dem nordböhmischen becken (Tschechische republik) und aus Kuzuluk, Distrikt Adapazari (Türkei)
Miozäne Vulkane in Sokolov Becken
Mires of Šumava Moutains: 13,000-Years of Their Development and Present-Day Biodiversity / Soukupová, Lenka, Svobodová, Helena -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 11 (2000), p. 108-111
Zdroj: ČGS (UNM)
Mirko Vaněček / Aichler, Jaroslav, 1955-2008 -- In: IAGOD Newsletter (1999), p. 70
Zdroj: ČGS (UNM)
The Miroslav Horst - Moldanubian Klippe or autochthonous massif / Tomek, Čestmír -- In: Thirty years of geological cooperation between Austria and Czechoslovakia -- ISBN 80-7075-022-7 -- s. 67-69
Zdroj: ČGS (UNM)
MIROSLAV NEVRLÝ:Nejkrásnější sbírka... [Recenze ] / Ložek, Vojen -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 81, č. 4 (2002), s. 203-203
Typ dokumentu: recenze
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Miroslav Váně osmdesátníkem / Krutský, Norbert -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 3 (2006), s. 8-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Miroslav Váně šedesátníkem / Krutský, Norbert -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 32, č. 3 (1987), s. 312-315
Zdroj: ČGS (UNM)
Mírovské konglomeráty - nejstarší člen flyšových variscid na Moravě / Zapletal, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 6 (1992), s. 182-183
Zdroj: ČGS (UNM)
Mísa s rytinami "andělů". / Brych, Vladimír (2009) -- In: Jindřich Zdík (1126-1150). Olomoucký biskup uprostřed Evropy. -- ISBN 978-80-87149-31-7
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: NM
Mísa s rytinou bitvy. / Brych, Vladimír, Hrbáčová, Jana (2009) -- In: Jindřich Zdík (1126-1150). Olomoucký biskup uprostřed Evropy. -- ISBN 978-80-87149-31-7
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: NM