Listování
od 

Mlýn v Kodě - přírodovědné, historické a technické aspekty / Bruthans, Jiří, Gottfried, Libor, Hlaváč, Jaroslav, Majer, Martin, 1973-, Schmelzová, Radoslava, 1959-, Světlík, Ivo, Urbánek, Radim, 1967-, Žák, Karel, 1957- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 33 (2008), s. 5-20, obálka s. 1-2
Zdroj: ČGS (UNM)
Mlynářův Luh Catchment / Černý, Jiří -- In: Geomon - International Workshop on Geochemistry and Monitoring in Representative Basins, Extended Abstracts. [Part 1] -- s. 201-203
Zdroj: ČGS (UNM)
Mlži českého typu,Praeostrea bohemica Barrande, 1881 a Slavinka plicata (Barrande, 1881) ze siluru a spodního devonu Karnských Alp (Rakousko).
Mlži jihovýchodní části Drahanské vrchoviny (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu) / Kováček, Martin, Lehotský, Tomáš, 1978- -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Č. 303 (2012), s. 86-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Mlži pozdního frasnianu a ranného fanmennianu (pozdní devon) z Montagne Noire, Francie
Mlži vrtající do dřeva řazení do ichnogenu Teredolites Leymerie z české křídové pánve (svrchní křída, Česká republika).
Mlži z nejvyššího ordoviku pražské pánve (Hirnantian, kosovské souvrství) / Kříž, Jiří, Steinová, Marika -- In: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca -- ISBN 978-80-89343-24-9 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Mn-bearing "oxy-rossmanite" with tetrahedrally coordinated Al and B from Austria: Structure, chemistry, and infrared and optical spectroscopic study / Ertl, Andreas, Hughes, John M., Ludwig, Thomas, Prowatke, Stefan, Rossman, George R. -- In: American mineralogist -- ISSN 0003-004X -- Vol. 90, no. 2-3 (2005), p. 481-487
Zdroj: ČGS (UNM)
Mn-rich tourmaline and fluorapatite in a Variscan pegmatite from Eibenstein an der Thaya, Bohemian massif, Lower Austria / Bernhardt, Heinz-Jürgen, Brandstätter, Franz, Ertl, Andreas, Hughes, John M., Koller, Friedrich, Ludwig, Thomas, Prowatke, Stefan, Schuster, Ralf -- In: European journal of mineralogy -- ISSN 0935-0221 -- Vol. 16, no. 3, (2004), p. 551-560
Zdroj: ČGS (UNM)
Mn-rich tourmaline from the Moldanubicum in Austria: structure and chemistry / Ertl, Andreas, Hughes, John M., Prowatke, Stefan -- In: LERM 2003, International Symposium on Light Elements in Rock-forming Minerals, Book of Abstracts -- ISBN 80-7028-199-5 -- s. 32
Zdroj: ČGS (UNM)
Mn3+-rich andalusite to kanonaite and their breakdown products from metamanganolite at Kojetice near Třebíč, the Moldanubian Zone, Czech Republic
Mn3+-rich andalusite to kanonaite and their breakdown products from metamanganolite at Kojetice near Třebíč, the Moldanubian Zone, Czech Republic / Novák, Milan, 1952-, Škoda, Radek -- In: Journal of geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Vol. 52, no. 1-2 (2007), p. 161-167
Zdroj: ČGS (UNM)
Mn3+-rich andalusite to kanonaite and their breakdown products from metamanganolite at Kojetice near Třebíč, the Moldanubian Zone, Czech Republic / Novák, Milan, Škoda, Radek -- In: Journal of Geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Roč. 52, č. 1 (2007), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
MND - from the National Oil Company to a successful private business / Jestřábík, Miroslav -- In: AAPG European Region Conference with GSA : October 10-13, 2004 Prague : official program & abstract book : regional geology and hydrocarbon systems of European and Russian basins: looking for sweet spots -- s. 82
Zdroj: ČGS (UNM)
Mnichovský hadec / Rybařík, Václav, 1937- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 11-12 (1993), s. 365-366
Zdroj: ČGS (UNM)
Mnohonásobná magmatická stavba v plutonech: přehlížený indikátor interakcí mezi magmatickými procesy a regionální deformací?
Mo-bearing jarosite from supergene zone of medieval Au-Ag deposit at Hůrky near Rakovník, Czech Republic
Mo-nosný scheelit z greisenizovaného pně v Krupce / Malásek, František, Novák, Jiří -- In: 3. cyklický mineralogický seminář -- s. 43-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Mo-nosný scheelit z greisenizovaného pně v Krupce / Malásek, František, Novák, Jiří -- In: Stopové a vzácné prvky v minerálech a nerostných surovinách -- s. 43-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Mo-rich jarosite from oxidation zone of the Au-Ag deposit Hůrky u Rakovníka