Listování
od 

Mlčechvostský slepenec - datování a geochemie tmelu slepence / Bosák, Pavel, Hercman, Helena, Jačková, Ivana, Světlík, Ivo, Zelenka, Přemysl, Žák, Karel, Živor, Roman -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Mlčechvostský slepenec - geologie a stratigrafie / Tyráček, Jaroslav, Zelenka, Přemysl -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Mlčechvosty conglomerate - dating and geochemistry of the conglomerate cement
Mlčechvosty conglomerate - geology and stratigraphy
Mléko Panny Marie : znal Karel IV. nickamínek? / Cílek, Václav, jr. -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 75, č. 12 (1996), s. 672-673
Zdroj: ČGS (UNM)
Mléko Panny Marie. Znal Karel IV. nickamínek? / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 75, č. 12 (1996), s. 672-673
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mletí částic pomocí technologie vysokorychlostního vodního paprsku a možnosti jejich dalších úprav / Klich, Jiří -- In: Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v oblasti inovativního strojírenství. -- S. 16-16
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Mlha nad katakombami aneb zachráněný milion / Cílek, Václav -- In: Speleo 22 -- s. 52-53
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mlodoczwartorzedowe i wspólczesne ruchy skorupy ziemskiej na Dolnym Slasku
Młody wulkanizm alkaliczmy i związane z nim procesy metasomatyczne w okoliach Bogatyni
Mlýn v Kodě - přírodovědné, historické a technické aspekty / Bruthans, J., Gottfried, L., Hlaváč, Jaroslav, Majer, M., Schmelzová, R., Světlík, Ivo, Urbánek, R., Žák, Karel -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 34, - (2008), s. 5-20
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mlýn v Kodě - přírodovědné, historické a technické aspekty / Bruthans, Jiří, Gottfried, Libor, Hlaváč, Jaroslav, Majer, Martin, 1973-, Schmelzová, Radoslava, 1959-, Světlík, Ivo, Urbánek, Radim, 1967-, Žák, Karel, 1957- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 33 (2008), s. 5-20, obálka s. 1-2
Zdroj: ČGS (UNM)
Mlynářův Luh Catchment / Černý, Jiří -- In: Geomon - International Workshop on Geochemistry and Monitoring in Representative Basins, Extended Abstracts. [Part 1] -- s. 201-203
Zdroj: ČGS (UNM)
Mlži českého typu,Praeostrea bohemica Barrande, 1881 a Slavinka plicata (Barrande, 1881) ze siluru a spodního devonu Karnských Alp (Rakousko).
Mlži jihovýchodní části Drahanské vrchoviny (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu) / Kováček, Martin, Lehotský, Tomáš, 1978- -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Č. 303 (2012), s. 86-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Mlži pozdního frasnianu a ranného fanmennianu (pozdní devon) z Montagne Noire, Francie
Mlži vrtající do dřeva řazení do ichnogenu Teredolites Leymerie z české křídové pánve (svrchní křída, Česká republika).
Mlži z nejvyššího ordoviku pražské pánve (Hirnantian, kosovské souvrství) / Kříž, Jiří, Steinová, Marika -- In: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca -- ISBN 978-80-89343-24-9 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Mn-bearing "oxy-rossmanite" with tetrahedrally coordinated Al and B from Austria: Structure, chemistry, and infrared and optical spectroscopic study / Ertl, Andreas, Hughes, John M., Ludwig, Thomas, Prowatke, Stefan, Rossman, George R. -- In: American mineralogist -- ISSN 0003-004X -- Vol. 90, no. 2-3 (2005), p. 481-487
Zdroj: ČGS (UNM)
Mn-rich tourmaline and fluorapatite in a Variscan pegmatite from Eibenstein an der Thaya, Bohemian massif, Lower Austria / Bernhardt, Heinz-Jürgen, Brandstätter, Franz, Ertl, Andreas, Hughes, John M., Koller, Friedrich, Ludwig, Thomas, Prowatke, Stefan, Schuster, Ralf -- In: European journal of mineralogy -- ISSN 0935-0221 -- Vol. 16, no. 3, (2004), p. 551-560
Zdroj: ČGS (UNM)