Listování
od 

Možná vysvětlení snížení hladiny důlních vod na štolovém patře dolu Jeroným / Kaláb, Zdeněk, Lednická, Markéta -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 9, č. 2 (2009), s. 81-90
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Možné dopady klimatické změny na vodní zdroje / Novický, Oldřich, 1951- -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 51, č. mimořádné (2009), s. 1-2
Zdroj: ČGS (UNM)
Možné korelace mezi geomagnetickou aktivitou a globální teplotou vzduchu / Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference -- S. 50-55
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Možné meteorologické a mimozemské vlivy na výskyt zločinnosti v jihomoravském regionu / Sitar, J., Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů ze semináře -- s. 194-200
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Možné metody k sestavení evropské radonové mapy
Možné periodicity ve výskytu válek v Evropě za posledních 500 let / Mikulecký, M., Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference -- S. 118-122
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Možné slapové vlivy planet na Slunce / Střeštík, Jaroslav -- In: Zborník referátov z 15. celoštátneho seminára Patince 2000 -- s. 209-212
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Možné vnější faktory ovlivňující výskyt záchvatů srdeční tachyarytmie / Mikulecký, M., Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí; Bulletin referátů z konference -- S. 181-188
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Možné způsoby snížení rizik výstupu karbonského plynu na povrch v OKR / Dragon, Vladimír -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 7 (2003), s. 3-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnost indikace recentní horizontální složky vzájemného pohybu Českého masívu a vnějších flyšových příkrovů Karpat / Foldyna, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 4 (1982), s. 121-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnost obnovy původního složení podzemní vody v okolí uranového ložiska Stráž / Moravec, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, 7/8 (1993), s. 193-195
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Možnost obnovy původního složení podzemní vody v okolí uranového ložiska Stráž / Moravec, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 7-8 (1993), s. 193-195
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnost prognózy důlních otřesů v uhelných dolech z kontinuálních konvergenčních měření / Kowal, Václav, Potomák, Vladimír, Požár, Josef, Šelešovský, Petr -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 10 (2005), s. 28-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnost prognózy důlních otřesů z konvergenčních měření / Lucák, Otakar, Požár, Josef -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 8 (1996), s. 259-264
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnost prognózy vývoje svahových pohybů z geofyzikálních indicií / Müller, Karel, Müllerová, Jarmila -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 3 - Geologie -- s. 16
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnost předpovědi totálního rozrušení zatěžovaných horninových vzorků na základě analýzy ultrazvukové emise / Lokajíček, Tomáš, Rudajev, Vladimír, Vilhelm, Jan -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické university Ostrava -- s. 239-246
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Možnost předpovědi totálního rozrušení zatěžovaných horninových vzorků na základě analýzy ultrazvukové emise / Lokajíček, Tomáš, Rudajev, Vladimír, Vilhelm, Jan -- In: Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 4, č. 2 (2004), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Možnost přítomnosti fullerenů v impaktním kráteru Ries / Frank, Otakar, Hamplová, Věra, Jehlička, Jan (2002) -- In: Nano´02 -- ISBN 80-7329-027-8
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Možnost recyklace popelů z biomasy / Hanzlíček, Tomáš, Perná, Ivana -- In: Technika ochrany prostredia TOP 2009 -- S. 403-408
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Možnost uplatnění čs. geologie v zahraničí na komerční bázi / Chvojka, Jan -- In: Geologická a těžební činnost čs. organizací v zahraničí -- s. 29-38
Zdroj: ČGS (UNM)