Listování
od 

Možnost získávání bromu ze solanek v Republice Kuba / Pelikán, Jiří -- In: Geologická a těžební činnost čs. organizací v zahraničí -- s. 152-158
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosť získavania zlata a striebra priamym lúhovaním rudy / Jusko, František -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 9 (1992), s. 321-325
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosť zvýšenia výrubnosti pri dobývaní v závodě ŽB Nižná Slaná / Bauer, Viliam -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 7 (1989), s. 194-197
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti a nesnáze stratigrafie v souborech metamorfovaných a intruzívních vyvřelých hornin / Cháb, Jan -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 3 (1986), s. 305-311
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti a omezení Ellenbergových indikačních indexů pro odhad změn vodního režimu v Jizerských horách / Křeček, Josef, Nováková, Jana -- In: Sborník příspěvků ze semináře Jizerské hory, setkání napříč vědeckými disciplínami -- ISBN 978-80-87577-14-1 -- s. 34
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti a omezení metody vynucené polarizace při uspořádání středového gradientu
Možnosti a omezení "sorpční atmogeochemie" / Buryan, Petr, Landa, Ivan, Machačová, Markéta, Rak, Martin -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 7 (1996), s. 218-222
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti a omezení stanovení absolutního stáří monazitu pomocí elektronové mikrosondy / Čopjaková, Renata, Sulovský, Petr, Škoda, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2004), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Možnosti a omezení stanovení absolutního stáří monazitu pomocí elektronové mikrosondy / Čopjaková, Renata, Sulovský, Petr, 1952-, Škoda, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 122-125
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti a omezení techniky vrtné varianty vynucené polarizace v rudní prospekci
Možnosti a podmínky pokračování těžební činnosti v SHR ve světle probíhající společenské a ekonomické transformace / Pěgřímek, Rastislav, 1931- -- In: Zpravodaj SHD -- ISSN 0323-0368 -- Č. 2 (1993), s. 5-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti a podmínky pro zřízení zásobníku plynu na uzavřeném Dole Paskov / Urban, Petr -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 16, č. 1 (2009), s. 25-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti a přínos paleozoologie k poznání kvartérní minulosti střední Evropy
Možnosti a přínosy revitalizací vodního prostředí / Just, Tomáš, 1962- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 51, č. 2 (2001), s. 45-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti a výsledky biospeleologických výzkumů / Vašátko, Jaroslav, 1939- -- In: Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech : IX. ročník mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí, Moravský kras 24.-26.9.2001 : sborník referátů -- s. 114-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti a výsledky záchranných archeologických výzkumů ve speleologických lokalitách / Valoch, Karel, 1920- -- In: Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech : IX. ročník mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí, Moravský kras 24.-26.9.2001 : sborník referátů -- s. 124-126
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti a využití přenosného rentgen-fluorescenčního spektrometru při tvorbě odvozených geologických map ČR v měřítku 1: 25 000 na příkladu distribuce As v jižní části Doupovských hor / Buda, Jan, Knésl, Ilja, Sidorinová, Tamara -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2013), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Možnosti a využitie zdrojov nízkovýhrevných pevných palív na Slovensku / Furiel, Tomáš, Hudáček, Jozef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 8-9 (1982), s. 227-229
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti analýzy kombinovaných krizových rizik / Dobeš, Pavel, Vorlíčková, Jana -- In: Svahové deformace a pseudokras 2007 : sborník referátů a prezentací z konferenceaIvo Baroň, Jan Klimeš, Dagmar Kašperáková (eds.) -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti aplikace alkalicky aktivovaných systémů ve stavebnictví / Boháčová, J., Staněk, S., Vavro, Martin -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 12, č. 2 (2012), s. 49-58
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG