Listování
od 

Možnosti vyhľadávania netradičných keramických surovín vo východoslovenskom neogéne a paleogéne / Varga, Imrich -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 3 (1988), s. 69-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti vyjádření historického vývoje meandrů českého Labe a návrhy na jejich revitalizaci / Rudiš, Miroslav -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 41, č. 2 (1999), s. 2-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti výskytu palezoických útesových struktur na jihovýchodních svazích Českého masívu / Hladil, Jindřich, 1953- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 4 (1990), s. 289-302
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti vyššieho využívania nerudných surovín V SSR v 7. päťročnici / Hatala, Robert, Krajči, Štefan -- In: Stavivo -- ISSN 0029-0801 -- Roč. 60, č. 10 (1982), s. 377-380
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti využití anorganických odpadů / Hanzlíček, Tomáš, Straka, Pavel -- In: Odpady -- Roč. 11, č. 9 (2001), s. 19-20
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Možnosti využití chromatografického analyzátoru hélia a vodíku při prognóze projevu napjatosti masivu v plynujících uhelných dolech / Kahle, Ladislav, Keclík, Ladislav, Krejčí, Miloš, Smékal, Martin, Štikarovský, Jiří -- In: Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách -- s. 147-161
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti využití diferenční pulzní polarografie pro analýzu důlních a odpadních vod v rudném hornictví / Kopanica, Miloslav, Vorlíček, Jan -- In: Rudy -- Roč. 31, č. 2 (1983), s. 50-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti využití druhotných surovin při zahlazování zbytkových jam lomů / Lorencová, Hana -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce R - Revitalizace krajiny po těžební činnosti -- s. 1-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti využití důlních prostor k ukládání oxidu uhličitého / Němec, Jaroslav, 1931- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 16, č. 5-6 (2009), s. 12-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti využití elektronové mikroskopie a mikroanalýzy / Gregerová, Miroslava, Sulovský, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 103-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti využití epoxidových materiálů pro zpevňování hornin skalního typu / Kroutilová, Irena, Matějka, Libor, Souček, Kamil, Staš, Lubomír, Šimkovičová, Jarmila -- In: Geotechnika 2004. 9. ročník medzinárodnej konferencie. Zborník referátov -- s. 67-72
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Možnosti využití geofyzikálních metod při vyhledávání velmi tvrdých poloh / Krejča, Tomáš -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 1 (1988), s. 22-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti využití geotermální energie na území Krkonošského národního parku / Myslil, Vlastimil, 1924-, Stibitz, Michal -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 49-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti využití geotermální energie na území Národního parku Šumava / Myslil, Vlastimil, 1924-, Stibitz, Michal -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 67-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti využití geotermálních zdrojů pro energetické účely : využití geotermálních zdrojů v postižených oblastech / Myslil, Vlastimil, 1924-, Stibitz, Michal -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9 -- s. 41, příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti využití hlubších zdrojů geotermální energie / Datel, Josef, Datel, Josef, 1963-, Myslil, Vlastimil -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 59, č. 8 (2009), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- UK, PřF
Možnosti využití kaolínu pro přípravu syntetických zeolitů / Dubanská, Věra, Strohalmová, Michaela -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 70 (1985), s. 59-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti využití krystalických vápenců, kříd a drcených dolomitů při úpravě vody / Ouzký, Lubomír, Žáček, Ladislav -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 52, č. 3 (2002), s. 70
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti využití metody řečištních sedimentů pro vyhledávání ložisek zlata / Sobotka, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 7 (1990), s. 214-216
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti využití meziložních písků z uhelného lomu Vršany jako náhradního zdroje namísto otvírky nových ložisek v Poohří / Horčička, Lumír, Martinovská, Irena -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 67
Zdroj: ČGS (UNM)