Listování
od 

Možnosti zpracování odpadů na bázi jílových materiálů / Hanzlíček, Tomáš, Straka, Pavel -- In: Odpadové fórum -- č. 10 (2001), s. 19-20
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Možný přínos geografického přístupu pro studium údolních niv / Culek, Martin -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu II -- s. 19-20
Zdroj: ČGS (UNM)
MPI and open MP computations for nuclear waste deposition models / Jakl, Ondřej, Kohut, Roman, Starý, Jiří -- In: Parallel Processing and Applied Mathematics. Revised Selected Papers. -- S. 409-418
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Mramor s obsahem REE z Horních Dunajovic v lukovské jednotce moravika, západní Morava / Houzar, Stanislav, Kapinus, Andrej, Leichmann, Jaromír, Vávra, Václav, 1971- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 89 (2004), s. 139-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Mramor z Hasištejna v Krušných horách / Gavenda, L., Šrein, Vladimír, Šreinová, B., Šťastný, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12, - (2004)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Mramor z Hasištejna v Krušných horách / Gavenda, Lukáš, Šrein, Vladimír, Šreinová, Blanka, Šťastný, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 193-202
Zdroj: ČGS (UNM)
Mramory geochemicky podobné karbonatitům z pestrých jednotek Českého masivu a jejich geologický význam
Mramory karbonatitového charakteru z pestré série moldanubika u Bližné
Mramory na jihovýchodním okraji Českého masivu : přehled výzkumů / Houzar, Stanislav, Novák, Milan, 1952- -- In: Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních -- ISSN 6505-8228 -- Roč. 15 (2001), s. 3-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Mramory s gahnitem a jejich význam pro regionální členění východní části Českého masivu
Mramory uzavřené v amfibolitech brněnského masivu u Želešic (jižní Morava) (24-34 Ivančice) / Buriánek, David, Melichar, Rostislav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999)
Zdroj: ČGS (UNM)
Mramory v metadioritové subzóně brněnského masivu (24-34 Ivančice) / Buriánek, David -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 74-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Mramory západní části strážeckého moldanubika mezi Polnou a Chotěboří / Houzar, Stanislav, Novák, Milan, 1952- -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní) -- ISSN 0521-2359 -- Roč. 81, č. 1-2 (1996), s. 53-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Mrazem tříděné (kryosegregační) struktury na Sněžce / Sekyra, Josef, Sekyra, Zdeněk -- In: Ročenka Správy Krkonošského národního parku 1997 -- ISBN 80-902489-9-3 -- s. 21-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Mrazové sruby a kryoplanační terasy v Hostýnských vrších (východní Morava, Česká republika)
MrSID je více než rastrový formát / René, Miloš -- In: CAD. Computer Aided Design, počítačová grafika a CA.. technologie -- Roč. 9, č. 3 (1999), s. 49
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Mřížkové parametry turmalínů řady dravit-skorylové a jejich vztah k chemickému složení
Mřížkové parametry z práškových dat / Rieder, Milan -- In: Moderní identifikační metody v mineralogii -- s. 56-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Mřížovci chotečského souvrství (střední devon) Barrandienu / Čejchan, Petr -- In: 2. sjezd České geologické společnosti. Sborník anstrakt a exkurzní průvodce -- s. 24-24
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mřížovci chotečského souvrství (střední devon) Barrandienu / Čejchan, Petr -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 24
Zdroj: ČGS (UNM)