Listování
od 

Možnosti a podmínky pro zřízení zásobníku plynu na uzavřeném Dole Paskov / Urban, Petr -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 16, č. 1 (2009), s. 25-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti a přínos paleozoologie k poznání kvartérní minulosti střední Evropy
Možnosti a přínosy revitalizací vodního prostředí / Just, Tomáš, 1962- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 51, č. 2 (2001), s. 45-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti a výsledky biospeleologických výzkumů / Vašátko, Jaroslav, 1939- -- In: Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech : IX. ročník mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí, Moravský kras 24.-26.9.2001 : sborník referátů -- s. 114-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti a výsledky záchranných archeologických výzkumů ve speleologických lokalitách / Valoch, Karel, 1920- -- In: Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech : IX. ročník mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí, Moravský kras 24.-26.9.2001 : sborník referátů -- s. 124-126
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti a využití přenosného rentgen-fluorescenčního spektrometru při tvorbě odvozených geologických map ČR v měřítku 1: 25 000 na příkladu distribuce As v jižní části Doupovských hor / Buda, Jan, Knésl, Ilja, Sidorinová, Tamara -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2013), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Možnosti a využitie zdrojov nízkovýhrevných pevných palív na Slovensku / Furiel, Tomáš, Hudáček, Jozef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 8-9 (1982), s. 227-229
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti analýzy kombinovaných krizových rizik / Dobeš, Pavel, Vorlíčková, Jana -- In: Svahové deformace a pseudokras 2007 : sborník referátů a prezentací z konferenceaIvo Baroň, Jan Klimeš, Dagmar Kašperáková (eds.) -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti aplikace alkalicky aktivovaných systémů ve stavebnictví / Boháčová, J., Staněk, S., Vavro, Martin -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 12, č. 2 (2012), s. 49-58
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Možnosti aplikace biodegradačních metod a jílovcových sorbentů při rekultivaci fytotoxických ploch severočeské pánve / Čablík, Vladimír, 1972-, Lang, Tomáš, Ondráček, Vratislav, Řehoř, Michal -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (2006), s. 38-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti aplikace geotektonocké analýzy při prognózování průtrží uhlí a plynů / Květ, Radan, 1928-, Malý, Lubomír -- In: Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách -- s. 104-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti aplikace modelu plošného znečištění v povodí Svratky / Doležal, Petr, 1961 břez. 25.-, Ošlejšková, Jana -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 52, č. 11 (2002), s. 318-319
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti dálkového průzkumu Země v geologii a užité geofyzice / Rejl, Jindřich -- In: Sborník referátů přednesených na konferenci k 20. výročí Ústavu geologických věd a k 30. výročí kateder geologických oborů -- s. 38-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti další těžby uranu na ložisku Rožná / Michálek, Bedřich -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 11 (2005), s. 5-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti degazace nevydobytých jámových ohradníků při různých způsobech útlumu těžby daného dolu / Dragon, Vladimír, Prokop, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 11 (1995), s. 346-348
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti digitální rastrové technologie pro studium degradačních procesů / Gregerová, Miroslava, Pospíšil, Pavel -- In: Mikroskopie 2000 -- ISBN 80-01-02244-7 -- 6
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Možnosti efektivního rozvoje těžby a užití černého uhlí do roku 2010 / Bláha, František -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy : Sborník Abstraktů. Sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika -- s. 9
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti exploatácie ťaženého kameniva v Podunajskej nížine s ohl'adom na pol'nohospodársky pôdny fond / Dudášová, Viera -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 7 (1987), s. 203-204
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti flotačného získavania titánu z nadložných ílov HD Březová / Bielesz, Michal, Fečko, Peter, Matýsek, Dalibor, 1960-, Raclavská, Helena, 1959- -- In: Proceedings of the International Conference Environment and Mineral Processing. Part II, Mineral Processing -- s. 266-269
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti geofyzikálních, zejména geoelektrických metod při zjišťování geologických poměrů v prostoru údolní nivy / Dohnal, Jiří, Jáně. Zdeněk, , Vilhelm, Jan, Zima, Ladislav (2001) -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu