Listování
od 

Možnosti aplikace alkalicky aktivovaných systémů ve stavebnictví / Boháčová, J., Staněk, S., Vavro, Martin -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 12, č. 2 (2012), s. 49-58
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Možnosti aplikace biodegradačních metod a jílovcových sorbentů při rekultivaci fytotoxických ploch severočeské pánve / Čablík, Vladimír, 1972-, Lang, Tomáš, Ondráček, Vratislav, Řehoř, Michal -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (2006), s. 38-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti aplikace geotektonocké analýzy při prognózování průtrží uhlí a plynů / Květ, Radan, 1928-, Malý, Lubomír -- In: Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách -- s. 104-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti aplikace modelu plošného znečištění v povodí Svratky / Doležal, Petr, 1961 břez. 25.-, Ošlejšková, Jana -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 52, č. 11 (2002), s. 318-319
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti dálkového průzkumu Země v geologii a užité geofyzice / Rejl, Jindřich -- In: Sborník referátů přednesených na konferenci k 20. výročí Ústavu geologických věd a k 30. výročí kateder geologických oborů -- s. 38-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti další těžby uranu na ložisku Rožná / Michálek, Bedřich -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 11 (2005), s. 5-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti degazace nevydobytých jámových ohradníků při různých způsobech útlumu těžby daného dolu / Dragon, Vladimír, Prokop, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 11 (1995), s. 346-348
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti digitální rastrové technologie pro studium degradačních procesů / Gregerová, Miroslava, Pospíšil, Pavel -- In: Mikroskopie 2000 -- ISBN 80-01-02244-7 -- 6
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Možnosti efektivního rozvoje těžby a užití černého uhlí do roku 2010 / Bláha, František -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy : Sborník Abstraktů. Sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika -- s. 9
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti exploatácie ťaženého kameniva v Podunajskej nížine s ohl'adom na pol'nohospodársky pôdny fond / Dudášová, Viera -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 7 (1987), s. 203-204
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti flotačného získavania titánu z nadložných ílov HD Březová / Bielesz, Michal, Fečko, Peter, Matýsek, Dalibor, 1960-, Raclavská, Helena, 1959- -- In: Proceedings of the International Conference Environment and Mineral Processing. Part II, Mineral Processing -- s. 266-269
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti geofyzikálních, zejména geoelektrických metod při zjišťování geologických poměrů v prostoru údolní nivy / Dohnal, Jiří, Jáně. Zdeněk, , Vilhelm, Jan, Zima, Ladislav (2001) -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu -- s. 21-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti geomorfologie a ochrana reliéfu ve zvláště chráněných územích jižní Moravy (NP Podyjí, CHKO Pálava). Hodnocení vlivů na životní prostředí 1996. Hodnocení vlivů na životní prostředí 1996 / Ivan, Antonín, Kirchner, Karel
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Možnosti georadaru v inženýrském průzkumu / Bláha, P., Karous, M., Kněz, J., Müller, Karel -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 2, č. 3 (1999), s. 12-15
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Možnosti georadaru v inženýrském průzkumu / Bláha, Pavel, Karous, Miloš, Kněz, Jaroslav, Müller, Karel -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 2, č. 3 (1999), s. 12-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti geotechniky při prevenci škod způsobených stavební činností na životním prostředí / Vrba, Otakar -- In: 19.celostátní konference Zakládání staveb Brno 1991 -- s. 268-272
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti gravimetrie pri rozpoznávaní prítomnosti zlomových štruktúr / Kurkin, Michal, Mikuška, Ján, Obernauer, Dušan -- In: Geofyzikální zpravodaj -- Č. 1 (1986), s. 8-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti hodnocení geomorfologických lokalit / Kirchner, Karel, KUbalíková, L. -- In: Mezinárodní vědecké konnference k 50. výročí geografie na PřF UP v Olomouci. Sborník abstraktů -- -, - (2009), s. 26-26
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Možnosti hodnocení znečištění povrchových vod podle metodiky OECD na příkladu radioaktivních látek / Hanslík, Eduard, Šimonek, Pavel -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 41, č. 3-4 (1999), s. 5-7
Zdroj: ČGS (UNM)