Listování
od 

Možnosti litostratigrafické korelace kulmu v severní části Nízkého Jeseníku / Zapletal, Jan, 1939- -- In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica-Geologica -- Č. 22 (1983), s. 63-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti magnetické úpravy odpadů po těžbě a úpravě Sn-W rud / Botula, Jiří, 1959-, Rucký, Pavel, Samková, Radmila, 1979- -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (2006), s. 50-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti metód DPZ v oblasti západných Karpát : príklady / Pospíšil, Lubomil -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 6 (1984), s. 562
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti nápravy nedostatku hořčíku v lesních ekosystémech / Krám, Pavel (2005) -- In: Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví -- ISBN 80-7075-655-1 (2002) -- In: Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví -- ISBN 80-7075-655-1 -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (2004), s. 18-27, 1 l. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti odbytu produktů s obsahem drahých kovů a kovů skupiny platiny v Evropě / Holub, Václav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 31, č. 3-4 (1999), s. 391-392
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti odstraňování amonného dusíku z odpadních vod pomocí zeolitů syntetizovaných z popelů / Kovanda, František -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 126-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti odstraňování beryllia z vod / Holeček, Marcel, Strnadová, Nina, 1946-, Svobodová, Klára -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 51, č. 10 (2001), s. 314
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti odvápňovania magnezitovej vsádzky pre chlorid-karbonátovú technológiu výroby čistého MgO / Plešingerová, Beatrice, Tkáčová, Klára, Turčániová, Ludmila -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 9 (1992), s. 326-329
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti odvodnění pomocí elektropneumatických a sifonových drénů a příklad aplikace na lokalitě Most-Ležáky / Bomont, Sébastien, Mrvík, Ondřej -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2009), s. 3-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti ovlivnění výsledku rekultivace v průběhu povrchové těžby / Brunner, Michal, Voštová, Věra, 1946- -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I -- ISBN 80-248-0246-5 -- s. 3-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti podrobnějšího třídění prognózních zdrojů černého uhlí ČSSR / Havlena, Václav, 1928-1984, Pešek, Jiří, 1936- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Prognóza nerostných surovin -- s. 327-342
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti podzemního deponování kapalných odpadů / Tylčer, Jiří -- In: Sborník GPO -- Č. 33 (1987), s. 155-160
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti posouzení efektu zesílení seizmických vln v zastavěných oblastech / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 7, č. 2 (2007), s. 99-108
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Možnosti potenciometrického stanovení v některých silikátových surovinách
Možnosti použití fotoluminiscence při určování nerostů / Králík, Miroslav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 62-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti použití lignitu pro výpal cementářského slínku / Kotouček, Lubomír, Křešťák, Zdeněk, Přikryl, Vítězslav -- In: Stavivo -- ISSN 0029-0801 -- Roč. 64, č. 7-8 (1986), s. 290-291
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti použitia hydrogeotermických metód pri skúmaní prúdenia podzemných vôd v pririečnych oblastiach / Lindtner, Ján -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 37, č. 5 (1989), s. 537-551
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti použitia mikrobiologických metód zvyšovania vyťažiteľnosti ropy / Bienik, Ján, Bieniková, Anna -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 2 (1983), s. 189-195
Zdroj: ČGS (UNM)