Listování
od 

Možnosti odstraňování beryllia z vod / Holeček, Marcel, Strnadová, Nina, 1946-, Svobodová, Klára -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 51, č. 10 (2001), s. 314
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti odvápňovania magnezitovej vsádzky pre chlorid-karbonátovú technológiu výroby čistého MgO / Plešingerová, Beatrice, Tkáčová, Klára, Turčániová, Ludmila -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 9 (1992), s. 326-329
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti odvodnění pomocí elektropneumatických a sifonových drénů a příklad aplikace na lokalitě Most-Ležáky / Bomont, Sébastien, Mrvík, Ondřej -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2009), s. 3-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti ovlivnění výsledku rekultivace v průběhu povrchové těžby / Brunner, Michal, Voštová, Věra, 1946- -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I -- ISBN 80-248-0246-5 -- s. 3-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti podrobnějšího třídění prognózních zdrojů černého uhlí ČSSR / Havlena, Václav, 1928-1984, Pešek, Jiří, 1936- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Prognóza nerostných surovin -- s. 327-342
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti podzemního deponování kapalných odpadů / Tylčer, Jiří -- In: Sborník GPO -- Č. 33 (1987), s. 155-160
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti posouzení efektu zesílení seizmických vln v zastavěných oblastech / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 7, č. 2 (2007), s. 99-108
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Možnosti potenciometrického stanovení v některých silikátových surovinách
Možnosti použití fotoluminiscence při určování nerostů / Králík, Miroslav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 62-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti použití lignitu pro výpal cementářského slínku / Kotouček, Lubomír, Křešťák, Zdeněk, Přikryl, Vítězslav -- In: Stavivo -- ISSN 0029-0801 -- Roč. 64, č. 7-8 (1986), s. 290-291
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti použitia hydrogeotermických metód pri skúmaní prúdenia podzemných vôd v pririečnych oblastiach / Lindtner, Ján -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 37, č. 5 (1989), s. 537-551
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti použitia mikrobiologických metód zvyšovania vyťažiteľnosti ropy / Bienik, Ján, Bieniková, Anna -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 2 (1983), s. 189-195
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti průzkumu a dobývání zlata v České republice / Šponar, Petr -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 41, č. 8 (1993), s. 246-247
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti přeshraniční kooperace měst v průmyslové aglomeraci rozdělené státní hranicí:příklad severomorvského-hornoslezského hraničního regionu / Havrlant, M., Kolibová, Barbora, Mikulík, Oldřich -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 9, č. 1 (2001), s. 33-43
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Možnosti radionuklidových stopovacích zkoušek při průzkumu těsnosti nádrží a směru proudění vod v podmínkách SHP / Štrbáňová, Lenka -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2000), s. 51-58, 1 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti reálného uplatnění loužení na Cu-ložisku Smolník / Dirner, Vojtěch, Ganguly, Prabiar K., Jacák, Rastislav, Krajňák, Dušan -- In: Rudy -- Roč. 38, č. 9-10 (1990), s. 286-291
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti recyklace jemnozrnných hutnických odpadů ze starých zátěží
Možnosti recyklace olovnatých odprašků odpadajících při výrobě křištálového skla a jejich vliv na životní prostředí / Jílek, Vladimír, Polesná, Ludmila, Reif, Jaroslav, Ševců, Jaromír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 3 (1992), s. 73-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti reinjektáže geotermálnych vod v centrálnej depresii podunajskej panvy / Bodiš, Dušan, Fendek, Marián -- In: Západné Karpaty. Séria hydrogeológia a inžinierska geólogia -- ISSN 0139-7583 -- Roč. 10 (1992), s. 131-157
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti revitalizace drobných vodních toků - řešení na příkladu dvou případových studíí / Kretová, Hana, Nováková, Jana -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 52, č. 1 (2006), s. 31-44
Zdroj: ČGS (UNM)