Listování
od 

Možnosti posouzení efektu zesílení seizmických vln v zastavěných oblastech / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 7, č. 2 (2007), s. 99-108
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Možnosti potenciometrického stanovení v některých silikátových surovinách
Možnosti použití fotoluminiscence při určování nerostů / Králík, Miroslav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 62-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti použití lignitu pro výpal cementářského slínku / Kotouček, Lubomír, Křešťák, Zdeněk, Přikryl, Vítězslav -- In: Stavivo -- ISSN 0029-0801 -- Roč. 64, č. 7-8 (1986), s. 290-291
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti použitia hydrogeotermických metód pri skúmaní prúdenia podzemných vôd v pririečnych oblastiach / Lindtner, Ján -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 37, č. 5 (1989), s. 537-551
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti použitia mikrobiologických metód zvyšovania vyťažiteľnosti ropy / Bienik, Ján, Bieniková, Anna -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 2 (1983), s. 189-195
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti průzkumu a dobývání zlata v České republice / Šponar, Petr -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 41, č. 8 (1993), s. 246-247
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti přeshraniční kooperace měst v průmyslové aglomeraci rozdělené státní hranicí:příklad severomorvského-hornoslezského hraničního regionu / Havrlant, M., Kolibová, Barbora, Mikulík, Oldřich -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 9, č. 1 (2001), s. 33-43
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Možnosti radionuklidových stopovacích zkoušek při průzkumu těsnosti nádrží a směru proudění vod v podmínkách SHP / Štrbáňová, Lenka -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2000), s. 51-58, 1 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti reálného uplatnění loužení na Cu-ložisku Smolník / Dirner, Vojtěch, Ganguly, Prabiar K., Jacák, Rastislav, Krajňák, Dušan -- In: Rudy -- Roč. 38, č. 9-10 (1990), s. 286-291
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti recyklace jemnozrnných hutnických odpadů ze starých zátěží
Možnosti recyklace olovnatých odprašků odpadajících při výrobě křištálového skla a jejich vliv na životní prostředí / Jílek, Vladimír, Polesná, Ludmila, Reif, Jaroslav, Ševců, Jaromír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 3 (1992), s. 73-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti reinjektáže geotermálnych vod v centrálnej depresii podunajskej panvy / Bodiš, Dušan, Fendek, Marián -- In: Západné Karpaty. Séria hydrogeológia a inžinierska geólogia -- ISSN 0139-7583 -- Roč. 10 (1992), s. 131-157
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti revitalizace drobných vodních toků - řešení na příkladu dvou případových studíí / Kretová, Hana, Nováková, Jana -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 52, č. 1 (2006), s. 31-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti rozvoja ťažby rúd a magnezitu vo VHJ RBMZ z pohľadu súčasne platných ekonomických nástrojov / Malchárek, Jaroslav -- In: Rudy -- Roč. 34, č. 11 (1986), s. 321-324
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti RTG difrakce při analýze pevných emisí / Chmielová, Marta, Rusek, Jiří, Weiss, Zdeněk -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 26-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti rtuťové porózimetrie při identifikaci klastických sedimentů užívaných na stavbách a sochách nebo při jejich opravách / Rathouský, Jiří, Schneider, Petr, Šrámek, Jan -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 3 (1990), s. 343-344
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti rudní prospekce ve šternbersko-hornobenešovském pruhu s využitím poznatků vzniku sulfidických ložisek na recentních spredingových centrech / Mixa, Petr, Orel, Petr -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- ISSN 0323-0368 -- Č. 1 (1992), s. 22-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti řešení území Praha - Kunratice jih a obnovení protipovodňové a rekreační vodní nádrže "královský rybník" / Doležal, František, Matula, Svatopluk, Myška, Jaromír -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 64, č. 6 (2014), s. 23-31
Zdroj: ČGS (UNM)