Listování
od 

Možnosti stanovení návrhových průtoků na malých povodích modelem KINFIL / Kovář, Pavel -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 40, č. 2 (1992), s. 197-220
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti stanovení representativního elementárního objemu v propustném prostředí / Hanzlík, Josef, Jahoda, Karel -- In: Orlice 97 -- s. 105-108
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Možnosti stanovení stopových prvků a prvků vzácných zemin metodou rentgenové fluorescence / Macháček, Václav, Pelikánová, Milada -- In: 3. cyklický mineralogický seminář -- s. 97
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti stanovení stopových prvků a prvků vzácných zemin metodou rentgenové fluorescence / Macháček, Václav, Pelikánová, Milada -- In: Stopové a vzácné prvky v minerálech a nerostných surovinách -- s. 97
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti stanovenia zlata v geologických materiáloch atómovou absorpčnou spektrometriou / Kolčava, Dalibor, Streško, Vladimír, Toman, Jiří -- In: Zlato v Západných Karpatoch - jeho geochémia, mineralógia, metalogenéza, ložiská -- s. 155-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti studia antropogenních změn říční sítě na příkladech z povodí Sázavy a Svitavy / Kirchner, Karel, Svobodová, E. -- In: Životné prostredie -- ISSN 0044-4863 -- Roč. 47, č. 3 (2013), s. 172-174
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Možnosti studia organických zbytků na keramice zvoncových pohárů / Bůzek, František, Jačková, Ivana, Neumannová, Klára, Pavlů, Ivan -- In: Živá archeologie. (Re)konstrukce a experiment v archeologii -- ISSN 1213-1628 -- Roč. 15, č. 1 (2013), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Možnosti ťažby tepla zo suchých hornin / Zembjak, Otto -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 88 (1989), s. 137-146
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti technické kontroly anomálních projevů horninového masivu v oblasti podzemních staveb / Brož, Milan, Růžek, Bohuslav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice -- s. 1-4
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Možnosti těžby a užití severočeského hnědouhelného paliva / Valášek, Václav -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 2 (1991), s. 1-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti těžby metanu z černouhelných ložisek České republiky / Němec, Jaroslav, 1931- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 16, č. 4 (2009), s. 9-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti transformace diagramu upravitelnosti v HR-zobrazení z analýzy mikrovzorků na zrnitost těžené suroviny / Nováček, Jiří, Rucký, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 7 (2002), s. 10-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti účelného začlenění hnědého uhlí do palivoenergetické bilance ČSFR pod zorným úhlem zkušeností SRN / Hojdar, Josef -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 1 (1992), s. 7-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti ukládání CO2 ve střední a východní Evropě
Možnosti ukládání odpadu v důlních dílech / Vrba, Otakar -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Likvidace dolů a následné využití podzemních prostor -- s. 113-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti ukládání popelovin v SD, a.s., DNT / Kabourek, Jaroslav -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (1999), s. 5-10, 1 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti uplatnění kolmatátorů v hydrogeologické praxi / Taraba, Josef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 7 (1989), s. 209-210
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti úpravy titanových rud / Řepka, Vlastimil -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 52, č. 2 (2006), s. 21-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti úpravy zlatonosné rudy z ložiska Voltýřov / Jančárek, Jan, Sonnková, Jana, Špaček, Václav, Šťastná, Miroslava -- In: Rudy -- Roč. 34, č. 4 (1986), s. 91-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti úpravy železonosného loužence z výroby niklu / Čejchan, Otto, Leitner, Jindřich, Mayerová, Marie, Růžičková, Zdeňka, Srb, Jaroslav -- In: Rudy -- Roč. 32, č. 9 (1984), s. 264-269
Zdroj: ČGS (UNM)