Listování
od 

Možnosti transformace diagramu upravitelnosti v HR-zobrazení z analýzy mikrovzorků na zrnitost těžené suroviny / Nováček, Jiří, Rucký, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 7 (2002), s. 10-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti účelného začlenění hnědého uhlí do palivoenergetické bilance ČSFR pod zorným úhlem zkušeností SRN / Hojdar, Josef -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 1 (1992), s. 7-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti ukládání CO2 ve střední a východní Evropě
Možnosti ukládání odpadu v důlních dílech / Vrba, Otakar -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Likvidace dolů a následné využití podzemních prostor -- s. 113-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti ukládání popelovin v SD, a.s., DNT / Kabourek, Jaroslav -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (1999), s. 5-10, 1 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti uplatnění kolmatátorů v hydrogeologické praxi / Taraba, Josef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 7 (1989), s. 209-210
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti úpravy titanových rud / Řepka, Vlastimil -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 52, č. 2 (2006), s. 21-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti úpravy zlatonosné rudy z ložiska Voltýřov / Jančárek, Jan, Sonnková, Jana, Špaček, Václav, Šťastná, Miroslava -- In: Rudy -- Roč. 34, č. 4 (1986), s. 91-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti úpravy železonosného loužence z výroby niklu / Čejchan, Otto, Leitner, Jindřich, Mayerová, Marie, Růžičková, Zdeňka, Srb, Jaroslav -- In: Rudy -- Roč. 32, č. 9 (1984), s. 264-269
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti vyhľadávania netradičných keramických surovín vo východoslovenskom neogéne a paleogéne / Varga, Imrich -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 3 (1988), s. 69-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti vyjádření historického vývoje meandrů českého Labe a návrhy na jejich revitalizaci / Rudiš, Miroslav -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 41, č. 2 (1999), s. 2-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti výskytu palezoických útesových struktur na jihovýchodních svazích Českého masívu / Hladil, Jindřich, 1953- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 4 (1990), s. 289-302
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti vyššieho využívania nerudných surovín V SSR v 7. päťročnici / Hatala, Robert, Krajči, Štefan -- In: Stavivo -- ISSN 0029-0801 -- Roč. 60, č. 10 (1982), s. 377-380
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti využití anorganických odpadů / Hanzlíček, Tomáš, Straka, Pavel -- In: Odpady -- Roč. 11, č. 9 (2001), s. 19-20
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Možnosti využití chromatografického analyzátoru hélia a vodíku při prognóze projevu napjatosti masivu v plynujících uhelných dolech / Kahle, Ladislav, Keclík, Ladislav, Krejčí, Miloš, Smékal, Martin, Štikarovský, Jiří -- In: Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách -- s. 147-161
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti využití diferenční pulzní polarografie pro analýzu důlních a odpadních vod v rudném hornictví / Kopanica, Miloslav, Vorlíček, Jan -- In: Rudy -- Roč. 31, č. 2 (1983), s. 50-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti využití druhotných surovin při zahlazování zbytkových jam lomů / Lorencová, Hana -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce R - Revitalizace krajiny po těžební činnosti -- s. 1-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti využití důlních prostor k ukládání oxidu uhličitého / Němec, Jaroslav, 1931- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 16, č. 5-6 (2009), s. 12-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti využití elektronové mikroskopie a mikroanalýzy / Gregerová, Miroslava, Sulovský, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 103-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti využití epoxidových materiálů pro zpevňování hornin skalního typu / Kroutilová, Irena, Matějka, Libor, Souček, Kamil, Staš, Lubomír, Šimkovičová, Jarmila -- In: Geotechnika 2004. 9. ročník medzinárodnej konferencie. Zborník referátov -- s. 67-72
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG