Listování
od 

Možnosti využitia pieskovcov paleogénu flyšu na východnom Slovensku / Čabalová, Darina -- In: Geológia a surovinové zdroje mezozoika. Geológia a surovinové zdroje paleogénu -- s. 103-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti využitia rozdeľovacích charakteristík pri tvorbe matematického modelu technologického procesu úpravy uhlia / Leško, Michal -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 2 (1989), s. 59-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti využitia vietnamských bauxitov pre Československo / Ondrejkovič, Karol -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 5 (1991), s. 142-145
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti využitia výsledkov regionálnej šlichovej prospekcie v iných geovedných disciplínach / Križáni, Ivan -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 127-131
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti využívání hydrotermálních zdrojů na jižní Moravě pro rekreační účely / Kučera, Jaromír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 1 (1989), s. 15-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti využívání ložiska vločkového grafitu v Tanzánii / Kurfürst, Ladislav -- In: Geologická a těžební činnost čs. organizací v zahraničí -- s. 140-144
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti vzniku indukované seizmicity při povrchové těžbě uhlí v severozápadních Čechách / Tobyáš, Vladimír -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 1 (1997), s. 12-16
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Možnosti vzniku indukované seizmicity při povrchové těžbě uhlí v severozápadních Čechách / Tobyáš, Vladimír -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 1 (1997), s. 12-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti zakladania stavieb na presadavých zeminách / Šajgalík, Ján -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 7 (1991), s. 193-197
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti zdokonalení úpravy fluoritové suroviny ložiska Čulut Cagan Del v MoLR / Bulandr, Jiří -- In: Geologická a těžební činnost čs. organizací v zahraničí -- s. 232-239
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti zefektivnění hydrogeologického průzkumu v SHR / Čížek, P., Koupil, M. -- In: Hnědé Uhlí -- ISSN 0322-9548 -- Č. 1 (1982), s. 26-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti zhodnocení odpadního materiálu z těžby přírodních štěrkopísků / Slivka, Vladimír, 1953- -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 3 - Geologie -- s. 40
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti získávání karbonského plynu z ochranných pilířů jam v závislosti na způsobu útlumu těžby příslušného dolu / Prokop, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 2 (1996), s. 54-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti získávání koncentrátu molybdenitu / Vetejška, Karel -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 11 (1992), s. 389-392
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti získávání slojového plynu / Dragon, Vladimír, Prokop, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 10 (1995), s. 306-307
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti zlepšení jakosti pitné vody v České republice / Žáček, Ladislav -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 41, č. 1 (1991), s. 25-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti znečistenia povrchových tokov vplyvom topenia snehu / Babiaková, Gabriela, Bodiš, Dušan -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Č. 10 (1986), s. 261-265
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti zpracování galvanických kalů / Krištofová, Dana, Kuchař, Lumír, Peřinová, Kristýna -- In: Využitie kovonosných surovín -- ISBN 80-230-0000-4 -- s. 167-177
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti zpracování gravimetrických dat na systému PC 2000 / Bezvoda, Václav, Ježek, Josef, Saic, Stanislav -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 345-346
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti zpracování leteckých geofyzikálních dat na systémech obrazové analýzy / Dědáček, Karel, 1946-, Rejl, Jindřich, Saic, Stanislav -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1988, č. 4 (1989), s. 505-509
Zdroj: ČGS (UNM)