Listování
od 

Možnosti získávání slojového plynu / Dragon, Vladimír, Prokop, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 10 (1995), s. 306-307
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti zlepšení jakosti pitné vody v České republice / Žáček, Ladislav -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 41, č. 1 (1991), s. 25-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti znečistenia povrchových tokov vplyvom topenia snehu / Babiaková, Gabriela, Bodiš, Dušan -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Č. 10 (1986), s. 261-265
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti zpracování galvanických kalů / Krištofová, Dana, Kuchař, Lumír, Peřinová, Kristýna -- In: Využitie kovonosných surovín -- ISBN 80-230-0000-4 -- s. 167-177
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti zpracování gravimetrických dat na systému PC 2000 / Bezvoda, Václav, Ježek, Josef, Saic, Stanislav -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 345-346
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti zpracování leteckých geofyzikálních dat na systémech obrazové analýzy / Dědáček, Karel, 1946-, Rejl, Jindřich, Saic, Stanislav -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1988, č. 4 (1989), s. 505-509
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti zpracování odpadů na bázi jílových materiálů / Hanzlíček, Tomáš, Straka, Pavel -- In: Odpadové fórum -- č. 10 (2001), s. 19-20
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Možný přínos geografického přístupu pro studium údolních niv / Culek, Martin -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu II -- s. 19-20
Zdroj: ČGS (UNM)
MPI and open MP computations for nuclear waste deposition models / Jakl, Ondřej, Kohut, Roman, Starý, Jiří -- In: Parallel Processing and Applied Mathematics. Revised Selected Papers. -- S. 409-418
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Mramor s obsahem REE z Horních Dunajovic v lukovské jednotce moravika, západní Morava / Houzar, Stanislav, Kapinus, Andrej, Leichmann, Jaromír, Vávra, Václav, 1971- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 89 (2004), s. 139-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Mramor z Hasištejna v Krušných horách / Gavenda, L., Šrein, Vladimír, Šreinová, B., Šťastný, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12, - (2004)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Mramor z Hasištejna v Krušných horách / Gavenda, Lukáš, Šrein, Vladimír, Šreinová, Blanka, Šťastný, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 193-202
Zdroj: ČGS (UNM)
Mramory geochemicky podobné karbonatitům z pestrých jednotek Českého masivu a jejich geologický význam
Mramory karbonatitového charakteru z pestré série moldanubika u Bližné
Mramory na jihovýchodním okraji Českého masivu : přehled výzkumů / Houzar, Stanislav, Novák, Milan, 1952- -- In: Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních -- ISSN 6505-8228 -- Roč. 15 (2001), s. 3-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Mramory s gahnitem a jejich význam pro regionální členění východní části Českého masivu
Mramory uzavřené v amfibolitech brněnského masivu u Želešic (jižní Morava) (24-34 Ivančice) / Buriánek, David, Melichar, Rostislav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999)
Zdroj: ČGS (UNM)
Mramory v metadioritové subzóně brněnského masivu (24-34 Ivančice) / Buriánek, David -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 74-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Mramory západní části strážeckého moldanubika mezi Polnou a Chotěboří / Houzar, Stanislav, Novák, Milan, 1952- -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní) -- ISSN 0521-2359 -- Roč. 81, č. 1-2 (1996), s. 53-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Mrazem tříděné (kryosegregační) struktury na Sněžce / Sekyra, Josef, Sekyra, Zdeněk -- In: Ročenka Správy Krkonošského národního parku 1997 -- ISBN 80-902489-9-3 -- s. 21-23
Zdroj: ČGS (UNM)