Listování
od 

Mobilita úletového popílku v písčitém materiálu / Fialová, Hana, Kapička, Aleš, Kočárek, M., Kodešová, R., Kopáč, J., Petrovský, Eduard, Žigová, Anna -- In: Půda v průmyslové krajině -- S. 20-23
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Mobility and bioaccessibility of inorganic contaminants in soils in the vicinity of copper smelters, Copperbelt, Zambia / Ettler, Vojtěch, Kříbek, Bohdan, Majer, Vladimír, Mihaljevič, Martin, Šebek, Ondřej -- In: Environmental and health impacts of mining in Africa -- ISBN 978-80-7075-781-9 -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Mobility of four randomly selected individuals in the burial place of Hoštice I
Mobility of Pb in Sphagnum-derived peat / Novák, Martin, Vile, M., Wieder, R. -- In: Biogeochemistry -- ISSN 0168-2563 -- Roč. 45, č. 1 (1999), 18
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Mobility of Pb in Sphagnum-derived peat / Novák, Martin, 1959-, Vile, Melanie A., Wieder, R. Kelman -- In: Biogeochemistry -- ISSN 0168-2563 -- Vol. 45, no. 1 (1999), p. 35-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Mobility of REE in hydrothermal uranium deposits as natural analogue of HLWR / René, Miloš -- In: Journal of Conference Abstracts -- ISSN 1362-0886 -- Roč. 6, č. 1 (2001), s. 36-37
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Mobility of some metals during leaching of rocks / Burian, Miloš, Minařík, Luděk, Novák, Jiří Karel -- In: Enviwealth 96 -- s. 60
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mobility of some metals during leaching of the rocks / Burian, Miloš, Minařík, Luděk, Novák, Jiří Karel -- In: Folia Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis -- s. 168-172
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mobility of sulfur during early diagenesis of freshwater peats / Novák, Martin, 1959-, Wieder, R. Kelman -- In: 29th International Geological Congress, Kyoto, Japan, 24 August-3 September 1992. Abstract Volume 3/3 -- s. 888
Zdroj: ČGS (UNM)
Mobility of Tectonic Zones in the Northen Part of the Moravo-Silesian Region and Their Earthquake Activity / Grygar, R., Holub, Karel, Jelínek, J., Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Acta Montana Series AB -- ISSN 0365-1398 -- 115(8) (2000), s. 47-60
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Mobility of tectonic zones in the northern part of the Moravo-Silesian region and their earthquake activity / Grygar, Radomír, Holub, Karel, Jelínek, Jan, Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, 1939-, Schenková, Zdeňka, 1944- -- In: Acta montana. Series AB, Geodynamics and Fuel, Carbon and Mineral Processing -- ISSN 1211-1576 -- No. 8(115) (2000), p. 47-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Mobility of toxic elements in river sediments
Mobility of trace elements in ombrotrophic peat bogs / Komárek, Arnošt, Novák, Martin, Pacherová, Petra, Zemanová, Leona -- In: http://www.goldschmidt2011.org/abstracts/originalPDFs/4054.pdf -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Mobility of trace metals in pore waters of two Central European peat bogs / Novák, Martin, Pacherová, Petra -- In: Science of the Total Environment -- ISSN 0048-9697 -- Roč. 394, č. 2-3 (2008), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
The mobility of zinc and its role in stabilization of spinel-bearing mineral assemblages in high-grade felsic rocks of the Moldanubian domain (Bohemian Massif) / Konopásek, Jiří, Tajčmanová, Lucie -- In: CzechTec 07, 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic. Proceedings and excursion guide -- ISBN 978-80-7075-695-9 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
The mobility of zinc and its role in stabilization of spinel-bearing mineral assemblages in high-grade felsic rocks of the Moldanubian domain (Bohemian Massif) / Konopásek, Jiří, Tajčmanová, Lucie -- In: CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide -- ISBN 978-80-7075-695-9 -- s. 87
Zdroj: ČGS (UNM)
Mobility, transformation, and essential methods of determination of arsenic compounds in soil and plants
Mobilizace arzénu a vybraných těžkých kovů na složišti hnědouhelného popílku / Burian, Miloš, Kvídová, Olga, Minařík, Luděk, Skřivan, Petr -- In: Sborník semináře "Geologové proti ničení životního prostředí" -- s. 14-18
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mobilizace arzénu a vybraných těžkých kovů na složišti hnědouhelného popílku / Burian, Miloš, Kvídová, Olga, Minařík, Luděk, Skřivan, Petr -- In: Geologové proti ničení životního prostředí -- ISBN 80-7075-199-1 -- s. 14-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Mobilization of aluminum by the acid percolates within unsaturated zone of sandstones / Navrátil, Tomáš, Rohovec, Jan, Vařilová, Z. -- In: Environmental Monitoring and Assessment -- ISSN 0167-6369 -- Roč. 2013, č. 9 (2013), s. 7115-7131
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ