Listování
od 

Modal analysis of clinker: solutions and constraints / Staněk, Theodor, Sulovský, Petr, Vávra, Václav -- In: Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft - Beihefte zum European Journal of Mineralogy -- ISSN 0935-123X -- Roč. 16, č. 1 (2004), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Modal composition and gamma-ray spectrometry of sandstones of the Moravice Formation: implications for provenance studies of the Culm facies siliciclastics
Modal composition and petrochemistry of granulites of the Lišov and Blanský les massifs (south Bohemia)
Modal composition of siliciclastic sediments and its impact on their spectral gamma-ray record: application in provenance analysis and stratigraphy
Modální složení a gamaspektrometrie psamitů moravického souvrství: důsledky pro provenienční studie sedimentů kulmské facie (15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice) / Bábek, Ondřej, 1969-, Lehotský, Tomáš, Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Modální složení a gamaspektrometrie psamitů moravického souvrství: důsledky pro provenienční studie sedimentů kulmské facie / Bábek, Ondřej, Lehotský, Tomáš, Přichystal, Antonín -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2002 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. roč. X, č. 1 (2003), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Modální složení a petrochemie granulitů Lišovského masívu a masívu Blanského lesa v jižních Čechách / Slabý, Jaromír -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 1 (1983), s. 41-60
Zdroj: ČGS (UNM)
The Mode of Flow and Emplacement of a Trachyte Body of the České Středohoří Mts. Studied by Means of AMS and EBSD Techniques / Haloda, Jakub, Lexa, Ondrej, Schulmann, Karel, Týcová, Patricie, Zavada, Prokop -- In: Geolines -- ISBN 1210-9606 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
The mode of flow and emplacement of a trachyte body of the České Středohoří Mts. studied by means of AMS and EBSD techniques / Haloda, Jakub, Hrouda, František, Lexa, Ondrej, Schulmann, Karel, Šmíd, Jakub, Týcová, Patricie, Závada, Prokop -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 20 (2006), p. 137-138
Zdroj: ČGS (UNM)
Mode of life of a new onychochilid mollusc from the Lower Devonian of Bohemia / Frýda, Jiří -- In: Journal of paleontology -- ISSN 0022-3360 -- Vol. 66, no. 2 (1992), s. 200-205
Zdroj: ČGS (UNM)
Mode of life of Early Devonian Orthonychia protei (Neritimorpha, Gastropoda) inferred from its post-larval shell ontogeny and muscle scars / Frýda, Jiří, Frýdová, Barbora, RACHEBOEU, P. -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 83, č. 4 (2008), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Mode of life of some Silurian and Devonian platyceratids / Horný, Radvan J. -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 75, no. 2 (2000), p. 135-143
Zdroj: ČGS (UNM)
Model Aladin as regional climate model for Central and Eastern Europe / Déque, Michel, Farda, Aleš, Horányi, András, Somot, Samuel, Spiridonov, Valery, Tóth, Helga -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 54, no. 2 (2010), p. 313-332
Zdroj: ČGS (UNM)
Model aluviální jezerní sedimentace svrchního prosečenského souvrství, spodní perm, podkrkonošská pánev / Blecha, Martin, Martínek, Karel -- In: Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty -- s. 28
Zdroj: ČGS (UNM)
Model analysis of carbon and nitrogen cycling in Picea and Fagus forests / Berendse, F., Harrison, A. F., Pačes, Tomáš, Persson, T., Schulze, E. - D., van Oene, H. (2000) -- In: Carbon and Nitrogen Cycling in European Forest Ecosystems -- ISBN 3-450-67025-4 -- ISSN 0070-8356 -- Roč. 142, č. 142 (2000), 48
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Model Analysis of Carbon and Nitrogen Cycling in Picea and Fagus Forests / Andersen, B. R., Bauer, G. A., Berendse, F., Dambrine, E., Harrison, A. F., Högberg, P., Matteucci, G., Pačes, Tomáš, 1937-, Persson, T., Schulze, Ernst-Detlef, Van Oene, H. -- In: Ecological Studies -- ISSN 0070-8356 -- Vol. 142 (2000), p. 419-467
Zdroj: ČGS (UNM)
Model and Field Studies into the dynamics of Block Slope Structure Formation / Košťák, Blahoslav -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- Vol. 14(114) (1999), p. 125-140
Zdroj: ČGS (UNM)
The model areas. Floods, landscape and people in the Morava river basin
Model calculations of the natural groundwater resources