Listování
od 

Mode of life of Early Devonian Orthonychia protei (Neritimorpha, Gastropoda) inferred from its post-larval shell ontogeny and muscle scars / Frýda, Jiří, Frýdová, Barbora, RACHEBOEU, P. -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 83, č. 4 (2008), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Mode of life of some Silurian and Devonian platyceratids / Horný, Radvan J. -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 75, no. 2 (2000), p. 135-143
Zdroj: ČGS (UNM)
Model Aladin as regional climate model for Central and Eastern Europe / Déque, Michel, Farda, Aleš, Horányi, András, Somot, Samuel, Spiridonov, Valery, Tóth, Helga -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 54, no. 2 (2010), p. 313-332
Zdroj: ČGS (UNM)
Model aluviální jezerní sedimentace svrchního prosečenského souvrství, spodní perm, podkrkonošská pánev / Blecha, Martin, Martínek, Karel -- In: Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty -- s. 28
Zdroj: ČGS (UNM)
Model analysis of carbon and nitrogen cycling in Picea and Fagus forests / Berendse, F., Harrison, A. F., Pačes, Tomáš, Persson, T., Schulze, E. - D., van Oene, H. (2000) -- In: Carbon and Nitrogen Cycling in European Forest Ecosystems -- ISBN 3-450-67025-4 -- ISSN 0070-8356 -- Roč. 142, č. 142 (2000), 48
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Model Analysis of Carbon and Nitrogen Cycling in Picea and Fagus Forests / Andersen, B. R., Bauer, G. A., Berendse, F., Dambrine, E., Harrison, A. F., Högberg, P., Matteucci, G., Pačes, Tomáš, 1937-, Persson, T., Schulze, Ernst-Detlef, Van Oene, H. -- In: Ecological Studies -- ISSN 0070-8356 -- Vol. 142 (2000), p. 419-467
Zdroj: ČGS (UNM)
Model and Field Studies into the dynamics of Block Slope Structure Formation / Košťák, Blahoslav -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- Vol. 14(114) (1999), p. 125-140
Zdroj: ČGS (UNM)
The model areas. Floods, landscape and people in the Morava river basin
Model calculations of the natural groundwater resources
Model detekce půdních sesuvů s využitím dat dálkového průzkumu Země a nástrojů GIS / Halounová, Lena, 1956-, Pavelka, Karel, Pravda, Luděk, Rybář, Jan -- In: Acta montana. Series AB, Geodynamics and Fuel, Carbon and Mineral Processing -- ISSN 1211-1576 -- Č. 8(115) (2000), s. 141-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Model ekonomickej analýzy banského podniku na základe rozboru nákladov a objemu výroby / Dojčár, Ondrej -- In: Rudy -- Roč. 38, č. 11-12 (1990), s. 333-338
Zdroj: ČGS (UNM)
Model estimate of sulphur wet and dry deposition in Czech Republic on the basis of experimental data / Macoun, Jan, Šantroch, Jaroslav -- In: Biogeomon: symposium on Ecosystem Behavior: evaluation of Integrated Monitoring in Small Catchments, Prague, September 18-20, 1993. Workshop on Integrated of Air Pollution Effects on Ecosystems, Prague, September 17-18, 1993: abstracts -- s. 286-287
Zdroj: ČGS (UNM)
A model for a continental accretionary wedge developed by oblique collision: the NE Bohemian Massif / Gayer, Rodney, Schulmann, Karel -- In: Journal of the Geological society -- ISSN 0016-7649 -- Vol. 157, no. 2 (2000), p. 401-416
Zdroj: ČGS (UNM)
The model for the development of the Miocene foredeeps in the Ostrava area
A Model for the Identification of Areas Favourable for the Development of Tourism: A Case Study of the Šumava Mts. and South Bohemia Tourist Regions (Czech Republic) / Balounová, Z., Knotek, J., Kučera, T., Martinát, Stanislav, Navrátil, J., Pícha, K., Rajchard, J., Švec, R., White Baravalle Gilliam, V. L. -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 21, č. 1 (2013), s. 25-40
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
A Model for the Mechanism of the Alpine Overprint of Magnetic Fabric in the Late Variscan Vepor Pluton granitic rocks, Western Carpathians / Hrouda, František, Madarás, Ján, Putiš, Marián -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 13 (2001), p. 63
Zdroj: ČGS (UNM)
Model geneze sulfidického zrudnění ranského gabroperidotitového masívu
Model GIS pro řešení potenciálních střetů zájmů mezi aspekty využití geologických zdrojů a ochranou životního prostředí / Čápová, Dana -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 15-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Model interpretation of paleotectonic rotations in the Alpine and Variscan Collision Zones / Krs, Miroslav, Man, Otakar, Pruner, Petr -- In: Geologica Carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 49, č. 3 (1998), s. 213
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ