Listování
od 

Model Analysis of Carbon and Nitrogen Cycling in Picea and Fagus Forests / Andersen, B. R., Bauer, G. A., Berendse, F., Dambrine, E., Harrison, A. F., Högberg, P., Matteucci, G., Pačes, Tomáš, 1937-, Persson, T., Schulze, Ernst-Detlef, Van Oene, H. -- In: Ecological Studies -- ISSN 0070-8356 -- Vol. 142 (2000), p. 419-467
Zdroj: ČGS (UNM)
Model and Field Studies into the dynamics of Block Slope Structure Formation / Košťák, Blahoslav -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- Vol. 14(114) (1999), p. 125-140
Zdroj: ČGS (UNM)
The model areas. Floods, landscape and people in the Morava river basin
Model calculations of the natural groundwater resources
Model detekce půdních sesuvů s využitím dat dálkového průzkumu Země a nástrojů GIS / Halounová, Lena, 1956-, Pavelka, Karel, Pravda, Luděk, Rybář, Jan -- In: Acta montana. Series AB, Geodynamics and Fuel, Carbon and Mineral Processing -- ISSN 1211-1576 -- Č. 8(115) (2000), s. 141-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Model ekonomickej analýzy banského podniku na základe rozboru nákladov a objemu výroby / Dojčár, Ondrej -- In: Rudy -- Roč. 38, č. 11-12 (1990), s. 333-338
Zdroj: ČGS (UNM)
Model estimate of sulphur wet and dry deposition in Czech Republic on the basis of experimental data / Macoun, Jan, Šantroch, Jaroslav -- In: Biogeomon: symposium on Ecosystem Behavior: evaluation of Integrated Monitoring in Small Catchments, Prague, September 18-20, 1993. Workshop on Integrated of Air Pollution Effects on Ecosystems, Prague, September 17-18, 1993: abstracts -- s. 286-287
Zdroj: ČGS (UNM)
A model for a continental accretionary wedge developed by oblique collision: the NE Bohemian Massif / Gayer, Rodney, Schulmann, Karel -- In: Journal of the Geological society -- ISSN 0016-7649 -- Vol. 157, no. 2 (2000), p. 401-416
Zdroj: ČGS (UNM)
The model for the development of the Miocene foredeeps in the Ostrava area
A Model for the Identification of Areas Favourable for the Development of Tourism: A Case Study of the Šumava Mts. and South Bohemia Tourist Regions (Czech Republic) / Balounová, Z., Knotek, J., Kučera, T., Martinát, Stanislav, Navrátil, J., Pícha, K., Rajchard, J., Švec, R., White Baravalle Gilliam, V. L. -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 21, č. 1 (2013), s. 25-40
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
A Model for the Mechanism of the Alpine Overprint of Magnetic Fabric in the Late Variscan Vepor Pluton granitic rocks, Western Carpathians / Hrouda, František, Madarás, Ján, Putiš, Marián -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 13 (2001), p. 63
Zdroj: ČGS (UNM)
Model geneze sulfidického zrudnění ranského gabroperidotitového masívu
Model GIS pro řešení potenciálních střetů zájmů mezi aspekty využití geologických zdrojů a ochranou životního prostředí / Čápová, Dana -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 15-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Model interpretation of paleotectonic rotations in the Alpine and Variscan Collision Zones / Krs, Miroslav, Man, Otakar, Pruner, Petr -- In: Geologica Carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 49, č. 3 (1998), s. 213
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Model interpretation of paleotectonic rotations in the Alpine and Variscan collision zones / Krs, Miroslav, 1928-, Man, Otakar, Pruner, Petr -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 49, no. 3 (1998), p. 213
Zdroj: ČGS (UNM)
Model interpretation of results of measurement mixing zone in the Elbe River downstream from the WWTP Hradec Králové
Model Laboratory Unit for the Preparation of Chars / Buchtele, Jaroslav, Šrogl, J. -- In: Acta Montana. Rada A, B -- Roč. 94, č. 4 (1994), s. 19-30
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Model látkové bilance těžkých kovů a radiogenních elementů v oblasti malých povodí kolem vodní nádrže Vír (Bílý potok, Fryšávka) : 14-33, 14-34, 21-11, 21-12, 24-13, 24-14 / Abraham, Miloš, Buriánek, David, Hanák, Jaromír, 1947-, Hanžl, Pavel, 1964-, Kašparec, Ivan, Müller, Pavel, Müllerová, Hana, 1977-, Veleba, Bohumil -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14 (2007), s. 120-123
Zdroj: ČGS (UNM)
Model Legend for Groundwater Vulnerability Maps / Adams, Brian, Civita, Massimo, Gilbrich, Wilfried H., Vrba, Jaroslav, Waegeningh, Hubert, van -- In: International Contributions to Hydrogeology -- ISSN 0936-3912 -- Vol. 16 (1994), p. 87-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Model ložiska sialitických surovín Hrabník / Szabó, Štefan, Trojan, Rudolf -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 8 (1990), s. 235-236
Zdroj: ČGS (UNM)