Listování
od 

Model odsiřovacího procesu / Bradáčová, K., Kříž, Vlastimil, Machač, P., Pekárek, P., Přibyl, Oldřich -- In: Ochrana ovzdušia 2009. Zborník -- S. 98-104
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Model of a glacial/periglacial paleogeomorphological system in the Bohemian Forest / Mentlík, Pavel, 1971- -- In: Geomorfologický sborník 8 : book of abstracts : proceedings of the conference State of Geomorfological Research in 2009 : 15.-17. April 2009, Kašperské Hory, Czech Republic -- ISBN 978-80-7399-746-5 -- s. 40
Zdroj: ČGS (UNM)
Model of an underground gas storage reservoir
Model of burial and thermal history, compaction, coalification and gas generation in the Upper Silesian basin - examples from boreholes Štramberk and Tyra / Bezuško, Petr, Franců, Eva, Franců, Juraj -- In: Documenta Geonica -- Roč. 1999, č. 1 (1999), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Model of burial and thermal history, compaction, coalification and gas generation in the Upper Silesian basin - examples from boreholes Štramberk and Tyra / Bezuško, Petr, Franců, Eva, Franců, Juraj -- In: Documenta Geonica -- ISBN 80-902465-6-7
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Model of burial and thermal history, compaction, coalification and gas generation in the Upper Silesian basin - examples from boreholes Štramberk and Tyra / Bezuško, Petr, Franců, E., Franců, J. -- In: Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Symposium -- s. 45-48
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Model of burial and thermal history of the Tobolka-1 borehole profile in the Prague basin / Francu, E., Mann, U., Suchý, Václav, Volk, H. -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 42, č. 2 (1998), s. 248-249
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Model of burial and thermal history of the Tobolka-1 borehole profile in the Prague basin / Franců, Eva, Mann, Ulrich, Suchý, Václav, Volk, H. -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 42, no. 2 (1998), p. 248-249
Zdroj: ČGS (UNM)
Model of crustal growth of the Mongolian CAOB / Schulmann, Karel -- In: International conference: Tectonics of Asia -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
A model of economical analysis of a mining venture grounded on an analysis of expensies and volume of production
Model of electrical conductivity distribution across Central Europe / Červ, Václav, Kováčiková, Světlana, Pěčová, Jana, Pek, Josef, Praus, Oldřich -- In: Journal of Geomagnetism and Geoelectricity -- Roč. 49, 11/12 (1997), s. 1585-1600
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Model of electrical conductivity distribution across the Central European Area / Červ, Václav, Kováčiková, Světlana, Pěčová, Jana, Pek, Josef, Praus, Oldřich -- In: The 13th Workshop on Electromagnetic Induction in the Earth. Abstracts -- s. 126
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Model of electrical conductivity distribution across the Central European Area / Červ, Václav, Kováčiková, Světlana, Pěčová, Jana, Pek, Josef, Praus, Oldřich -- In: Annales Geophysicae -- Roč. 14, Supplement 1 (1996), s. C184
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Model of evolution of the Carpathians valley floors in the late glacial and Holocene / Starkel, Leszek -- In: Geológia a surovinové zdroje kvartéru. Technika prieskumu -- s. 122
Zdroj: ČGS (UNM)
A model of exhumation of St. Leonhard granulite massif (Lower Austria) based on structural analysis of orogenic fabrics / Lexa, Ondrej, Racek, Martin, Schulmann, Karel, Štípská, Pavla -- In: Géologie de la France(Geology of France and surrounding areas): Mechanics of Variscan Orogeny: a modern view on orogenic research, special meeting of French and Czech Geological Societies, 13-15th September 2007, Orléans, France -- ISBN 978-2-7159-2432-1 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Model of landslide detection using remote sensing data and GIS tools / Halounová, L., Pravda, L., Rybář, Jan -- In: Acta Montana Series AB -- ISSN 0365-1398 -- 8(115) (2000), s. 31-38
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Model of landslide detection using remote sensing data and GIS tools / Halounová, Lena, 1956-, Pavelka, Karel, Pravda, Luděk, Rybář, Jan -- In: Acta montana. Series AB, Geodynamics and Fuel, Carbon and Mineral Processing -- ISSN 1211-1576 -- No. 8(115) (2000), p. 31-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Model of late Variscan and Postvariscan mineralizations at the Rožná deposit
Model of mass balance of heavy metals and radiogenic elements in the area of small river basins around the Vír Reservoir (Bílý potok, Fryšávka)
A model of psammitic sedimentation in the Moravo-Silesian Culm. Sedimentary geology in the Czech Republic (A conference on January 23.-24. 1996, Abstracts)