Listování
od 

Model reliéfu kulmu v podloží miocenních sedimentů u Stříteže nad Ludinou (oblast Moravské brány) : 25-12 Hranice / Pálenský, Peter, Skácelová, Zuzana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 43-45, Příl. 2
Zdroj: ČGS (UNM)
Model reliéfu kulmu v podloží miocenních sedimentů u Stříteže nad Ludinou (oblast Moravské brány) / Pálenský, Peter, Skácelová, Zuzana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2006), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Model sedimentace psamitů moravskoslezského kulmu / Otava, Jiří, 1950- -- In: Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty -- s. 34
Zdroj: ČGS (UNM)
Model seismických rychlostí v oblasti oherského riftu na základě disperze povrchových vln
A model solution for transformation of exhausted clay deposit. Symposium Mining town Příbram
Model solution of vulnerability of the Cretaceous aquifer
Model sorption tests of beryllium in coal
Model studies of an open-pit mine bottom loaded by artesian water pressure / Trčková, Jiřina -- In: Environmental geology -- ISSN 0943-0105 -- Vol. 35, no. 4 (1998), p. 245-250
Zdroj: ČGS (UNM)
Model studies of open-pit bottom loaded by artesian water pressure / Skořepová, Jiřina -- In: Environmental Geology -- ISSN 0943-0105 -- Roč. 35, č. 4 (1998), s. 245-250
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Model system of petrochemical and metallogenic trends of granitoids as a basis for the prognosis of Sn, Li, Nb, W, Mo, and Cu deposits
Model tepelné historie paleozoika Konicka na základě odraznosti vitrinitu (24-21 Jevíčko) / Franců, Juraj, 1957-, Poelchau, Harald S., Střelcová, Eva -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 83-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Model testing of the reliability of seismic hazard assessment based on seismostatistical and seismotectonic methods / Buben, Jiří, Rudajev, Vladimír -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 3(89) (1992), p. 115-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Model Trafrap apllied for heat transfer solution. Symposium "Mining town Příbram in science and technology" 1989, Section MathematicaL methods in geology
Model vlivu kyselého deště na kvalitu půdy / Řezníček, Břetislav -- In: Životné prostredie -- ISSN 0044-4863 -- Roč. 20, č. 4 (1986), s. 205-209
Zdroj: ČGS (UNM)
Model vlivu kyselých depozic na kvalitu povrchových vod / Grünwald, Alexander, 1938-, Macek, Lubomír, Mach, Mojmír -- In: Životné prostredie -- ISSN 0044-4863 -- Roč. 22, č. 2 (1988), s. 101-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Model vzniku miocenních předhlubní na Ostravsku (15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-11 Velký Újezd, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-21 Nový Jičín) / Eliáš, Mojmír, Pálenský, Peter -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 65-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Modeli ekspluatacii mineraľnych vod v oblastjach istočnikov
Modeling and monitoring of long-term acidification in an upland catchment of the Western Ore Mountains, SE Germany / Hruška, Jakub, Krám, Pavel, Lorz, C. -- In: Science of the Total Environment -- ISSN 0048-9697 -- Roč. 310, č. 1-3 (2003), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Modeling anticipated climate change impact on biogeochemical cycles of an acidified headwater catchment / Benčoková, Anna, Hruška, Jakub, Krám, Pavel -- In: Applied Geochemistry -- ISSN 0883-2927 -- Roč. 26, č. S (2011), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Modeling forecast of acidification and recovery in the Lysina catchment, Czech Republic / Driscoll, Charles T., Hruška, Jakub, 1964-, Krám, Pavel, 1960-, Santore, Robert C. -- In: Journal of conference abstracts -- ISSN 1362-0886 -- Vol. 2, no. 2 (1997), p. 222
Zdroj: ČGS (UNM)