Listování
od 

Modelling reversibility of Central European mountain lakes from acidification: Part I - the Bohemian forest / , , Cosby, B.J., Kopáček, J., Majer, Vladimír -- In: Hydrology and Earth System Sciences -- ISSN 1027-5606 -- Roč. 7, č. 4 (2003), 16
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Modelling reversibility of central European mountain lakes from acidification: Part II - the Tatra Mountains / , , Cosby, B.J., Kopáček, J., Majer, Vladimír, Stuchlík, Evžen -- In: Hydrology and Earth System Sciences -- ISSN 1027-5606 -- Roč. 7, č. 4 (2003), 15
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Modelling Soil Acidification in a Roofed Catchment : Application of the SAFE Model / Andersson, B. Ingvar, Hultberg, Hans, Moldan, Filip, Sverdrup, Harald, Warfvinge, Per -- In: Experimental reversal of Acid Rain Effects: The Gardsjön Roof Project -- ISBN 0-471-96151-5 -- s. 363-382
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelling soil nitrogen: The MAGIC model with nitrogen retention linked to carbon turnover using decomposer dynamics / Cosby, Bernard J., Evans, Christopher, Hruška, Jakub, Kopáček, Jiří, Krám, Pavel, Moldan, Filip, Oulehle, Filip, Wright, Richard -- In: Environmental Pollution -- ISSN 0269-7491 -- Roč. 165, č. June (2012), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
A modelling study of the distribution of sulphur and trace elements lignites of the Krušné hory Piedmont basins and its comparison with the contents of model world lignite seam
Modelling the effect of climate change on recovery of acidified freshwaters: Relative sensitivity of individual processes in the MAGIC model / Aherne, J., Bishop, K., Camarero, L., Cosby, B.J., Erlandsson, M., Evans, Christopher, Forsius, Martin, Hardekopf, David, Helliwel, R., Hruška, Jakub, Jenkins, Alan, Kopáček, Jiří, Moldan, Filip, Posch, Max, Rogora, Michaela, Wright, R. F. -- In: Science of the Total Environment -- ISSN 0048-9697 -- Roč. 365, č. 1-3 (2006), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Modelling the hydrologic and biogeochemical response of a catchment area to anthropogenic inputs / Pačes, Tomáš, 1937- -- In: Chemistry of Aquatic Systems: Local and Global Perspectives -- s. 465-495
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelling the Hydrology of the Covered Catchment / Bishop, Kevin H., Callenberg, R., Hauhs, Michael, Hoch, R., Lange, Holger, Moldan, Filip, Rodhe, Allan, Seibert, Jan -- In: Experimental Reversal of Acid Rain Effects: The Gardsjön Roof Project -- ISBN 0-471-96151-5 -- s. 383-395
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelling the impact of the Gabčíkovo hydropower station on the flow regime of the Danube
Modelling the impact of waste disposal site on ground water flow / Fredericia, Johnny, Mucha, Igor, Paulíková, Eva -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Matematické metody v geologii -- s. 516-524
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelling the preparation conditons of glassy carbon / Balík, Karel, Fott, Pavel, Kolář, František -- In: Acta Montana - Rada B (Fuel, Carbon, Mineral Processing) -- Roč. 91, č. 3 (1994), s. 23-48
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Modelling the recovery from acidification at the covered catchment experiment, Gardsjön, Sweden / Moldan, Filip, 1964- -- In: Biogeomon 2002 : the 4th International Symposium on Ecosystem Behaviour : August 17-21, 2002, The University of Reading, UK : book of conference abstracts -- ISBN 0-7049-1023-3 -- s. 158
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelling the tide effects in groundwater / Mls, Jiří -- In: Computational Methods in Multiphase Flow -- ISBN 978-1-84564-188-7 -- 8
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Modelling tidal current-induced bed shear stress and palaeocirculation in an epicontinental seaway: the Bohemian Cretaceous Basin, Central Europe / Allison, P. A., Gorman, G. J., Hampson, G. J., Mitchell, A. J., Pain, C. C., Piggott, M. D., Uličný, David, Wells, M. R. -- In: Sedimentology -- ISSN 0037-0746 -- Roč. 57, č. 2 (2010), s. 359-388
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Modelling viscoplastic flow via FEM in CRISPATH code
Modellvorstellungen zum paläozoischen und vorpaläozoischen Unterbau im Gebiet um Cottbus / Brause, Hermann -- In: Tagungsmaterial, Kurzfassungen und Exkursionsführer der 38. Jahrestagung in Cottbus, 19.-22. Okt. 1991 -- 9-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Model'naja sistema petrochimičeskich i metallogeničeskich trendov granitoidov kak osnova prognoza mestoroždenij Sn, Li, Ta, Nb, W, Mo, Cu / Borodin, L. S. -- In: Geologija rudnych mestoroždenij -- ISSN 0016-7770 -- Vyp. 46, no. 1 (2004), s. 3-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelová a polní studie dynamiky vzniku blokových struktur na svazích
Modelová analýza cyklů uhlíku a dusíku ve smrkových a bukových lesích
Modelová analýza vlivu hydrogeologických podmínek na velikost seismických projevů na povrchu / Hrubešová, E., Kaláb, Zdeněk, Kořínek, R., Marek, R. -- In: Geotechnika 2008,Konštrukcie, technológie a monitoring -- S. 87-92
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG