Listování
od 

Modelling the effect of climate change on recovery of acidified freshwaters: Relative sensitivity of individual processes in the MAGIC model / Aherne, J., Bishop, K., Camarero, L., Cosby, B.J., Erlandsson, M., Evans, Christopher, Forsius, Martin, Hardekopf, David, Helliwel, R., Hruška, Jakub, Jenkins, Alan, Kopáček, Jiří, Moldan, Filip, Posch, Max, Rogora, Michaela, Wright, R. F. -- In: Science of the Total Environment -- ISSN 0048-9697 -- Roč. 365, č. 1-3 (2006), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Modelling the hydrologic and biogeochemical response of a catchment area to anthropogenic inputs / Pačes, Tomáš, 1937- -- In: Chemistry of Aquatic Systems: Local and Global Perspectives -- s. 465-495
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelling the Hydrology of the Covered Catchment / Bishop, Kevin H., Callenberg, R., Hauhs, Michael, Hoch, R., Lange, Holger, Moldan, Filip, Rodhe, Allan, Seibert, Jan -- In: Experimental Reversal of Acid Rain Effects: The Gardsjön Roof Project -- ISBN 0-471-96151-5 -- s. 383-395
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelling the impact of the Gabčíkovo hydropower station on the flow regime of the Danube
Modelling the impact of waste disposal site on ground water flow / Fredericia, Johnny, Mucha, Igor, Paulíková, Eva -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Matematické metody v geologii -- s. 516-524
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelling the preparation conditons of glassy carbon / Balík, Karel, Fott, Pavel, Kolář, František -- In: Acta Montana - Rada B (Fuel, Carbon, Mineral Processing) -- Roč. 91, č. 3 (1994), s. 23-48
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Modelling the recovery from acidification at the covered catchment experiment, Gardsjön, Sweden / Moldan, Filip, 1964- -- In: Biogeomon 2002 : the 4th International Symposium on Ecosystem Behaviour : August 17-21, 2002, The University of Reading, UK : book of conference abstracts -- ISBN 0-7049-1023-3 -- s. 158
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelling the tide effects in groundwater / Mls, Jiří -- In: Computational Methods in Multiphase Flow -- ISBN 978-1-84564-188-7 -- 8
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Modelling tidal current-induced bed shear stress and palaeocirculation in an epicontinental seaway: the Bohemian Cretaceous Basin, Central Europe / Allison, P. A., Gorman, G. J., Hampson, G. J., Mitchell, A. J., Pain, C. C., Piggott, M. D., Uličný, David, Wells, M. R. -- In: Sedimentology -- ISSN 0037-0746 -- Roč. 57, č. 2 (2010), s. 359-388
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Modelling viscoplastic flow via FEM in CRISPATH code
Modellvorstellungen zum paläozoischen und vorpaläozoischen Unterbau im Gebiet um Cottbus / Brause, Hermann -- In: Tagungsmaterial, Kurzfassungen und Exkursionsführer der 38. Jahrestagung in Cottbus, 19.-22. Okt. 1991 -- 9-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Model'naja sistema petrochimičeskich i metallogeničeskich trendov granitoidov kak osnova prognoza mestoroždenij Sn, Li, Ta, Nb, W, Mo, Cu / Borodin, L. S. -- In: Geologija rudnych mestoroždenij -- ISSN 0016-7770 -- Vyp. 46, no. 1 (2004), s. 3-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelová a polní studie dynamiky vzniku blokových struktur na svazích
Modelová analýza cyklů uhlíku a dusíku ve smrkových a bukových lesích
Modelová analýza vlivu hydrogeologických podmínek na velikost seismických projevů na povrchu / Hrubešová, E., Kaláb, Zdeněk, Kořínek, R., Marek, R. -- In: Geotechnika 2008,Konštrukcie, technológie a monitoring -- S. 87-92
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Modelová interpretace výsledků měření mísící zóny v Labi pod vypouštěním z ČOV Hradec Králové / Šajer, Jiří -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Roč. 58, č. 1 (2010), s. 126-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelová laboratorní jednotka pro pyrolýzu tuhých paliv a organických odpadů / Buchtele, Jaroslav, Kříž, Vlastimil -- In: CHISA 2003. Sborník 1 -- s. 84
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Modelová laboratorní jednotka pro zplyňování uhlíkatých materiálů za atmosférického tlaku / Kříž, Vlastimil -- In: Úprava nerostných surovin a odpadů -- s. 91-94
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Modelova rekonstrukce nitratoveho znecisteni brehove infiltrace pomoci 15N a 18O dat, Karany, Ceska republika
Modelová speciace prvků Fe a Ni v povrchových vodách lesního ekosystému / Kubínová, Petra -- In: Mikroelementy ' 2006 : sborník přednášek XL. semináře o metodice stanovení a významu stopových prvků v biologickém materiálu a v životním prostředí -- S. 124-128
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ