Listování
od 

Modelová laboratorní jednotka pro zplyňování uhlíkatých materiálů za atmosférického tlaku / Kříž, Vlastimil -- In: Úprava nerostných surovin a odpadů -- s. 91-94
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Modelova rekonstrukce nitratoveho znecisteni brehove infiltrace pomoci 15N a 18O dat, Karany, Ceska republika
Modelová speciace prvků Fe a Ni v povrchových vodách lesního ekosystému / Kubínová, Petra -- In: Mikroelementy ' 2006 : sborník přednášek XL. semináře o metodice stanovení a významu stopových prvků v biologickém materiálu a v životním prostředí -- S. 124-128
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Modelová studie zastoupení prvků v uhlí podkrušnohorský pánví a jejich srovnání s modelovými obsahy světových hnědouhelných slojí / Bouška, Vladimír, Pešek, Jiří, 1936- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 70-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelová studie zastoupení stopových prvků v hnědém uhlí světových pánví / Bouška, Vladimír, Pešek, Jiří, 1936- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 64-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelování budoucího vývoje chemismu Plešného jezera / , , Kopáček, Jiří, Majer, Vladimír -- In: Aktuality šumavského výzkumu: sborník z konference -- s. 60-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelování časového průběhu kolísání hladiny podzemní vody - dva možné přístupy / Sobíšek, Pavel -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 40, č. 8 (1990), s. 316-318
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelování dlouhodobé acidifikace lesních půd (Variant.)
Modelování dlouhodobého efektu druhu stromů (Smrk ztepilý a buk lesní) na acidifikaci půd v Krušných horách.
Modelování efektu klimatické změny na acidifikované sladké vody: Relativní citlivost jednotlivých procesů v modelu MAGIC.
Modelování erozních a sedimentačních procesů v malém povodí / Kliment, Zdeněk, 1961-, Vysloužilová, Barbora -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 117, č. 2 (2012), s. 170-191
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelování extrakce tepla z geotermálního systému "Galanta 1" / Harnová, Jiřina, Hebelka, Augustin -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 2 (1986), s. 44-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelování hornických situací v Prologu - část 1 / Ehrenberger, Vlastimil, Fajkoš, Alfréd -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 2 (1989), s. 49-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelování hornických situací v Prologu - část 2 / Ehrenberger, Vlastimil, Fajkoš, Alfréd -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 3 (1989), s. 104-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelování hydrogramu odtoku ve vadózní zóně zdrojových oblastí v povodí Labe / Císlerová, Milena, 1940-, Vogel, Tomáš, 1956- -- In: Projekt Labe IV : 2003-2006 -- ISBN 80-85900-67-X -- s. 32-39, 61-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelování kamenitohlinitých přívalových proudů na Smědavské hoře v Jizerských horách / Blahůt, Jan, Smolíková, J., Vilímek, V. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2011, podzim (2012), s. 66-69
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Modelování kovnatosti okrajového vzorku rudních ložisek / Holub, Milan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 12 (1989), s. 370-372
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelování ložiska Cínovec / Němec, Václav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 8, č. 2 (2001), s. 22-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelování mechanického chování horninového masivu metodou oddělených prvků / Doležalová, Marta, Venclík, Petr, Zemanová, Vlasta -- In: Inžinierské stavby -- ISSN 1335-0846 -- Roč. 43, č. 8 (1995), s. 305-308
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH