Listování
od 

Modelování účinků důlně indukované seizmicity na povrchové objekty programem Plaxis / Hrubešová, E., Kaláb, Zdeněk -- In: Zakládání staveb. 32. konference se zahraniční účastí. Sborník příspěvků -- s. 171-176
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Modelování vazkoplastického tečení pomocí MKP v programu CRISPATH / Doležalová, Marta, Hladík, Ivo -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 7, č. 1 (2004), s. 16-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelování vlivu georeliéfu na proudění větru využitím geoinformačních technologií
Modelování vlivu klimatických změn na hydrologický režim v ČR / Kašpárek, Ladislav, 1943-, Peláková, Martina, 1977- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 56, č. 10 (2006), s. 339-342
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelování vlivu krajinného pokryvu na srážkoodtokové vztahy v povodí Olše / Adamec, Martin, Unucka, Jan -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Roč. 56, č. 4 (2008), s. 257-271
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelování vlivu lesa na srážkoodtokové vztahy a vodní erozi s pomocí GIS / Unucka, Jan -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 58, č. 7 (2008), s. 225-231
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelování vlivu podzemní vody na velikost seizmických projevů na povrchu / Hrubešová, E., Kaláb, Zdeněk, Vojtasík, K. -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 6, č. 1 (2006), s. 103-108
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Modelování vývinu tepla z oxidace uhlí v závalovém prostoru stěnového porubu s využitím softwarového prostředí FLUENT / Chura, Jan, Michalec, Zdeněk, Slovák, Václav, Taraba, Boleslav, 1956-, Taufer, Antonín -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 11 (2008), s. 34-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelování vztahu: zásoby surovin-zásoby užitkové složky- kvalita zásob / Holub, Milan -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Geoinformatika -- s. 111-117
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelování změn reliéfu krajiny jako důsledku těžby vápenců na Koněprusku (CHKO Český kras) / Fanta, Miroslav, Lysenko, Vladimír, 1940-, Roušarová, Šárka, Šolc, Pavel -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 21 (1995), s. 13-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelování zranitelnosti vod acidifikací v České republice / Prchalová, Hana, Rosendorf, Pavel -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 43, č. 2 (2001), s. 1-3
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelovanie jednorozmerného prúdenia podzemných vôd pomocou kalkulačky / Mucha, Igor, Paulíková, Eva -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Matematické metody v geologii -- s. 475-488
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelovanie prenosu iontov látok cez nenasýtenú zónu / Kovářík, Karel -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Matematické metody v geologii -- s. 490-497
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelovanie stacionárnych teplotných polí metódou sietí / Majcin, Dušan -- In: Geotermálna energia Slovenska a jej využitie -- s. 51-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelovanie výberu zásob pomocou dynamického programovania / Čech, Jozef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 12 (1990), s. 361-364
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelové oblasti / Hlavinková, Pavlína -- In: Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy -- s. 16-32
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Modelové oblasti / Hlavinková, Pavlína, Kirchner, Karel, Lacina, Jan, Škrabalová, Jitka, Vaishar, Antonín -- In: Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy I -- ISBN 80-901844-9-9 -- s. 16-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelové řešení rozsahu ochranných pásem podzemních vodních zdrojů / Malý, Josef, 1933-, Říha, Jaromír, 1961- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 51, č. 7 (2001), s. 192-196
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelové řešení širšího prostoru ložiska jílu : K víceúčelovému využití na rekreační nádrž a rekultivaci starého odkaliště / Pavlík, Roman -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce R - Revitalizace krajiny po těžební činnosti -- s. 1-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelové řešení zranitelnosti křídového kolektoru / Patzeltová, Beatrice -- In: Sborník geologických věd. Hydrogeologie-inženýrská geologie -- ISSN 0036-5289 -- Roč. 21 (2001), s. 63-78
Zdroj: ČGS (UNM)