Listování
od 

Modelování plošných zdrojů znečištění povrchových vod / Langhammer, Jakub, 1969- -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 107, č. 1 (2002), s. 23-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelování podmínek přípravy skelného uhlíku / Kolář, František, Svítilová, Jaroslava -- In: CHISA '97. [CD ROM] -- s. -
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Modelování proudění metanu v horninovém prostředí pomocí programu FLUENT / Hummel, Martin -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 46, č. 3 (2000), s. 51-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelování proudění podzemní vody a transportu kontaminace v pravobřežní údolní nivě řeky Odry v oblasti Ostrava-Nová Ves od ústí Zábřežky po soutok Odry a Ostravice / Rapantová, Naďa -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu III -- s. 20-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelování proudění podzemní vody v linii protipovodňových prvků v Praze-Troji / Jandora, Jan, 1970-, Říha, Jaromír, 1961- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 58, č. 3 (2008), s. 68-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelování proudění podzemní vody v okolí tunelových staveb
Modelování průtokové vlny z ledovcového jezera - Lake 513, Cordillera Blanca, Peru / Benešová, M., Bouška, P., Klimeš, Jan, Vilímek, V. -- In: VTEI Vodohospodářské technicko - ekonomické informace -- Roč. 54, č. 5 (2012), s. 4-7
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Modelování rozvodnice a primárních terénních charakteristik na experimentálním povodí Modrava 2 / Bašta, Petr -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 52, č. mimoř. 1 (2010), s. 15-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelování rychlostního rozložení na lokalitě jaderné elektrárny Severní Morava
Modelování rychlostního rozložení v laterálně nehomogenních prostředích (program pro stolní počítač) : Modelirovanije skorostnogo raspredelenija v dvumerno-neodnorodnych sredach
Modelování seismického zdroje jako reálná testovací úloha pro nelineární inversní algoritmus / Adamová, Petra, Kolář, Petr, Růžek, Bohuslav -- In: Technical computing Prague 2009. 17th annual conference proceedings -- S. 1-5
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Modelování sesuvů pro stanovení přírodních ohrožení v GIS
Modelování srážko-odtokového procesu pro potřeby předpovědí / Buchtele, Josef, 1936- -- In: Vodní hospodářství. Řada A -- Roč. 35, č. 3 (1985), s. 74-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelování stability svahu v Mostech u Jablunkova
Modelování transportu znečištění v blízkosti jímacího území Bzenec
Modelování účinků důlně indukované seizmicity na povrchové objekty programem Plaxis / Hrubešová, E., Kaláb, Zdeněk -- In: Zakládání staveb. 32. konference se zahraniční účastí. Sborník příspěvků -- s. 171-176
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Modelování vazkoplastického tečení pomocí MKP v programu CRISPATH / Doležalová, Marta, Hladík, Ivo -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 7, č. 1 (2004), s. 16-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelování vlivu georeliéfu na proudění větru využitím geoinformačních technologií
Modelování vlivu klimatických změn na hydrologický režim v ČR / Kašpárek, Ladislav, 1943-, Peláková, Martina, 1977- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 56, č. 10 (2006), s. 339-342
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelování vlivu krajinného pokryvu na srážkoodtokové vztahy v povodí Olše / Adamec, Martin, Unucka, Jan -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Roč. 56, č. 4 (2008), s. 257-271
Zdroj: ČGS (UNM)