Listování
od 

Modelování rozvodnice a primárních terénních charakteristik na experimentálním povodí Modrava 2 / Bašta, Petr -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 52, č. mimoř. 1 (2010), s. 15-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelování rychlostního rozložení na lokalitě jaderné elektrárny Severní Morava
Modelování rychlostního rozložení v laterálně nehomogenních prostředích (program pro stolní počítač) : Modelirovanije skorostnogo raspredelenija v dvumerno-neodnorodnych sredach
Modelování seismického zdroje jako reálná testovací úloha pro nelineární inversní algoritmus / Adamová, Petra, Kolář, Petr, Růžek, Bohuslav -- In: Technical computing Prague 2009. 17th annual conference proceedings -- S. 1-5
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Modelování sesuvů pro stanovení přírodních ohrožení v GIS
Modelování srážko-odtokového procesu pro potřeby předpovědí / Buchtele, Josef, 1936- -- In: Vodní hospodářství. Řada A -- Roč. 35, č. 3 (1985), s. 74-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelování stability svahu v Mostech u Jablunkova
Modelování transportu znečištění v blízkosti jímacího území Bzenec
Modelování účinků důlně indukované seizmicity na povrchové objekty programem Plaxis / Hrubešová, E., Kaláb, Zdeněk -- In: Zakládání staveb. 32. konference se zahraniční účastí. Sborník příspěvků -- s. 171-176
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Modelování vazkoplastického tečení pomocí MKP v programu CRISPATH / Doležalová, Marta, Hladík, Ivo -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 7, č. 1 (2004), s. 16-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelování vlivu georeliéfu na proudění větru využitím geoinformačních technologií
Modelování vlivu klimatických změn na hydrologický režim v ČR / Kašpárek, Ladislav, 1943-, Peláková, Martina, 1977- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 56, č. 10 (2006), s. 339-342
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelování vlivu krajinného pokryvu na srážkoodtokové vztahy v povodí Olše / Adamec, Martin, Unucka, Jan -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Roč. 56, č. 4 (2008), s. 257-271
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelování vlivu lesa na srážkoodtokové vztahy a vodní erozi s pomocí GIS / Unucka, Jan -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 58, č. 7 (2008), s. 225-231
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelování vlivu podzemní vody na velikost seizmických projevů na povrchu / Hrubešová, E., Kaláb, Zdeněk, Vojtasík, K. -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 6, č. 1 (2006), s. 103-108
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Modelování vývinu tepla z oxidace uhlí v závalovém prostoru stěnového porubu s využitím softwarového prostředí FLUENT / Chura, Jan, Michalec, Zdeněk, Slovák, Václav, Taraba, Boleslav, 1956-, Taufer, Antonín -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 11 (2008), s. 34-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelování vztahu: zásoby surovin-zásoby užitkové složky- kvalita zásob / Holub, Milan -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Geoinformatika -- s. 111-117
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelování změn reliéfu krajiny jako důsledku těžby vápenců na Koněprusku (CHKO Český kras) / Fanta, Miroslav, Lysenko, Vladimír, 1940-, Roušarová, Šárka, Šolc, Pavel -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 21 (1995), s. 13-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelování zranitelnosti vod acidifikací v České republice / Prchalová, Hana, Rosendorf, Pavel -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 43, č. 2 (2001), s. 1-3
Zdroj: ČGS (UNM)
Modelovanie jednorozmerného prúdenia podzemných vôd pomocou kalkulačky / Mucha, Igor, Paulíková, Eva -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Matematické metody v geologii -- s. 475-488
Zdroj: ČGS (UNM)