Listování
od 

Modern fluvial sediment provenance and pollutant tracing: a case study from the Dřevnice River Basin (eastern Moravia, Czech Republic) / Adamová, Marie, Faimon, Jiří, Holoubek, Ivan, Kuchovský, Tomáš, Nehyba, Slavomír, Zeman, Josef -- In: Geologica Carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 61, č. 2 (2010), 16
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Modern fluvial sediment provenance and pollutant tracing: a case study from the Dřevnice River Basin (eastern Moravia, Czech Republic) / Adamová, Marie, 1943-, Faimon, Jiří, 1950-, Holoubek, Ivan, 1951-, Kuchovský, Tomáš, Nehyba, Slavomír, 1961-, Zeman, Josef -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 61, no. 2 (2010), p. 147-162
Zdroj: ČGS (UNM)
Modern long-range atmospheric dust transport over the Czech Republic - the case of North African dust load in spring 2014 / Chadimová, Leona, Fridrichová, Michaela, Hladil, Jindřich, Navrátil, Tomáš, Skála, Roman, Strnad, L. -- In: Central European Meeting of Sedimentary Geology : abstracts -- S. 15-15
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Modern use of historical maps for the landscape rehabilitation in the Czech Republic / Cernajsek, Tillfried, Pošmourný, Karel, 1938- -- In: 7 International Symposium Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy : Libraries-Archives-Museums : Museums and their collections : Leiden (The Netherlands), 19-23 May 2003. Programme and abstracts -- s. 13
Zdroj: ČGS (UNM)
Moderní elektromagnetické metody v geofyzikálním průzkumu. 1 / Hanza, Karel, Řehoř, Michal -- In: Uhlí -- Roč. 35, č. 1 (1987), s. 13-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Moderní elektromagnetické metody v geofyzikálním průzkumu. 2 / Hanza, Karel, Řehoř, Michal -- In: Uhlí -- Roč. 35, č. 2 (1987), s. 57-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Moderní historie seismické observatoře Kašperské Hory / Zedník, Jan -- In: Šumava : čtvrtletník správy NP a CHKO Šumava - příroda - zajímavosti - historie -- Roč. 11, Jaro (2006), s. 24-25
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Moderní karotážní postupy při řešení hydrogeologických a inženýrských problémů / Datel, Josef, Kobr, Miroslav, Procházka, Martin -- In: Voda - strategická surovina pro 21. století -- ISBN 978-80-248-2026-2 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Moderní metoda digitalizace seismického signálu / Knejzlík, Jaromír -- In: Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů -- s. 185-192
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Moderní metody rozkladu anorganických surovin / Povondra, Pavel, 1924- -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 29-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Moderní přístup k mapovému fondu v odborném archivu ČGS / Čejchanová, Alena, 1956- -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 25
Zdroj: ČGS (UNM)
Moderní přístup ke geoinformacím / Čoupek, Petr, Fifernová, Martina, Kondrová, Lucie, Krejčí, Zuzana, Moravcová, Olga -- In: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca -- ISBN 978-80-89343-24-9 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Moderní rekultivační metody Dolů Bílina a jejich aplikace na výsypce Radovesice / Balon, Karel, Čermák, Petr, 1946-, Řehoř, Michal -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (1996), s. 5-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Moderní zloději krásy a poetiky / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 13, č. 49 (2002), s. 19
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Moderní způsoby výměny dat v seismologii a seismická služba GFÚ / Zedník, Jan -- In: Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. 1, Sborník referátů. -- s. 44-53
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Modernizace úpraven drceného kameniva v nových ekonomických podmínkách / Svoboda, Josef -- In: Nové trendy v úpravnictví -- s. 18-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Modernizácia laboratórnej techniky v inženieskej geológii / Groma, Bartolomej, Matušný, Jozef, Modlitba, Igor -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 3 (1982), s. 73-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Modernization of aggregate production plants in the new economic environment
Modes of Occurrence of Sulfide Minerals and Chalkophile Elements in Several High-Sulfur Czechoslovakian Coal / Finkelman, Robert B., Holub, Vlastimil, Palmer, Curtis A. -- In: 29th International Geological Congress, Kyoto Japan, 24 August-3 September 1992: abstract Volume 1/3 -- s. 216
Zdroj: ČGS (UNM)
Modes of Uranium Migration in Hydrothermal Solutions