Listování
od 

Modification of the radon concentration field in the soil by placing a house into the soil profile / Jiránek, Martin, 1964- -- In: 33rd International Geological Congress : 6-14 August 2008 Oslo, Norway : abstract CD-ROMaInternational Geological Congress (33. : 2008 : Oslo, Norsko) -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)
Modifications of the Dispersion Relations for Surface Waves in a Layer on a half-Space / Burlako, L. V., Novotný, Oldřich, 1942-, Proskurjakova, T. A. -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 40, no. 2 (1996), s. 167-177
Zdroj: ČGS (UNM)
Modified aluminosilicates as low-cost sorbents of As(III) from anoxic groundwater / Doušová, B., Fuitová, L., Grygar, Tomáš, Herzogová, L., Koloušek, D., Lhotka, M., Machovič, Vladimír -- In: Journal of Hazardous Materials -- ISSN 0304-3894 -- Roč. 165, 1-3 (2009), s. 134-140
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Modified carbon paste electrodes for the study of metal-humic substances complexation / Kula, Petr, Navrátilová, Zuzana -- In: Analytica Chimica Acta -- ISSN 0003-2670 -- Roč. 273, 1-2 (1993), s. 305-311
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Modified chromatographic separation scheme for Sr and Nd isotope analysis in geological silicate samples / Denková , Petra, Míková, Jitka -- In: Journal of Geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Roč. 52, č. 3-4 (2007), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Modified chromatographic separation scheme for Sr and Nd isotope analysis in geological silicate samples / Denková, Petra, Míková, Jitka -- In: Journal of geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Vol. 52, no. 3-4 (2007), p. 221-226
Zdroj: ČGS (UNM)
Modified clays and their utilization for immobilization the waste materials from water solution / Klika, Zdeněk, 1943-, Weiss, Zdeněk -- In: Ceramics-Silikáty -- ISSN 0862-5468 -- Vol. 38, no. 3-4 (1994), p. 201-207
Zdroj: ČGS (UNM)
Modified electrodes: Sorption of Cu (II) on montmorillonite-humic acid system / Chmielová, Marta, Klika, Zdeněk, 1943-, Kula, Petr, Martinec, Petr, 1942-, Navrátilová, Zuzana, Weiss, Zdeněk -- In: Geologica carpathica - Clays -- ISSN 1210-2695 -- Vol. 5, no. 1-2 (1996), p. 49-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Modified electrodes:sorption of Cu(II) on Montmorillonite-humic acid system / Chmielová, Marta, Klika, Z., Kula, Petr, Martinec, Petr, Navrátilová, Zuzana, Weiss, Z. -- In: Geologica Carpathica. Clays -- Roč. 5, 1-2 (1996), s. 49-53
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Modified Jeffery model: Influence of particle concentration on mineral fabric in moderately concentrated suspensions / Ježek, J., Paterson, Scott, Schulmann, Karel -- In: Journal of Geophysical Research-Solid Earth -- ISSN 0148-0227 -- Roč. 118, č. 3 (2013), 11
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Modified low-grade aluminosilicates as efective sorbents of hazardeous axyanions from aqueous systems / Doušová, B., Fuitová, L., Grygar, Tomáš, Hercogová, J., Koloušek, D., Machovič, Vladimír -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 6, č. 2 (2009), s. 193-200
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Modified low-grade aluminosilicates as effective sorbents of hazardeous oxyanions from aqueous systems / Doušová, Barbora, Fuitová, Lucie, Grygar, Tomáš, 1964-, Herzogová, Lenka, Koloušek, David, Machovič, Vladimír -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 6, no. 2 (154), p. 193-200
Zdroj: ČGS (UNM)
Modified semismooth Newton Method: Numerical example / Byczanski, Petr, Sysala, Stanislav -- In: SIMONA 2009. Sborník příspěvků semináře Simulace, modelování a nejrůznější aplikace -- S. 24-30
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Modifikace Runcornovy metody / Pick, Miloš, 1923-2007 -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice -- s. 25-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Modifikace uhlíku a "nerost" šungit / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 6 (2001), s. 413-415
Zdroj: ČGS (UNM)
Modifikácia vlastností tetraedritu intenzívnym mletím / Baláž, Peter, Bastl, Zdeněk, Vigdergauz, Vladimír -- In: Mineralogie, geochemie a životní prostředí -- ISBN 80-7075-161-4 -- s. 61-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Modifikované popílkové suspenze pro minerální těsnění skládek / Štěpánek, Robert -- In: Proceedings of the International Conference Environment and Mineral Processing. Part I, Environmet -- s. 231-233
Zdroj: ČGS (UNM)
Modifikovaný postup chromatografické separace Sr a Nd ze silikátových geologických vzorků pro účely izotopové analýzy
Modoto tin-tungsten deposit in Mongolia
Modrozelený albit z lokality Ptáčkovna u Písku, Československo