Listování
od 

Mokrá Diera in the Javorová valley / Michalík, Jozef, Vašíček, Zdeněk -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 29, no. 4-5 (1997), p. 359-360
Zdroj: ČGS (UNM)
Mokrá Plateau and contiguous valley of Říčka Creek: development of drainage pattern and karstic features in Cenozoic
Mokrá u Žlutic, lokalita gibbsitu, böhmitu a zeolitů / Černý, Pavel, Černý, Petr, Habermann, Vlastimil, Koloušek, David, Ondruš, Petr, Veselovský, František -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 6 (2002), s. 403-408
Zdroj: ČGS (UNM)
Mokré varianty rekultivace zbytkových jam v oblastech povrchové těžby / Svoboda, Ivan -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (1995), s. 14-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Mokrsko - geomedicínská studie / Jílek, Vladimír -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 19, č. 3-4 (1987), s. 16-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Mokrsko - přenos As z půdy do rostlin / Bezvodová, Bohumila -- In: Planeta -- ISSN 1210-4124 -- Roč. 5, č. 3 (1997), s. 21-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Mokrsko gold deposit - a new type of gold mineralization in the Bohemian Massif, Czechoslovakia / Janatka, Jiří, Morávek, Petr, 1936-, Pertoldová, Jaroslava, Straka, Eduard, 1949- -- In: Bicentennial Gold 88 : Melbourne, Victoria, May 16-20, 1988 : extended abstracts, poster programme ; volume 1. Geological Society of Australia abstracts series ; no. 23 -- ISBN 0-909869-63-4 -- s. 377-379
Zdroj: ČGS (UNM)
The Mokrsko Gold Deposit - the Largest Gold deposit in the Bohemian Massif, Czechoslovakia / Ďurišová, Jana, 1936-, Janatka, Jiří, Morávek, Petr, Pertoldová, Jaroslava, Pudilová, Marta, Straka, Eduard -- In: Econ. Geol. Monogr. (New Haven) -- Vol. 6 (1989), p. 252-259
Zdroj: ČGS (UNM)
The Mokrsko gold deposit / Morávek, Petr -- In: Gold deposits of the central and SW part of the Bohemian Massif: excursion guide. -- ISBN 80-7075-190-8 -- s. 33-61
Zdroj: ČGS (UNM)
The Mokrsko gold deposit, Central Bohemia, Czech Republic / Cliff, D. C., Morávek, Petr -- In: Mineral Deposits: From Their Origin to Their Environmental Impacts -- ISBN 90-5410-550-X -- s. 105-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Molasse basins and volcanic activity in west Carpathian Neogene : its evolution and geodynamic character / Konečný, Vlastimil, Kováč, Michal, 1952-, Lexa, Jaroslav, Vass, Dionýz, 1934- -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 39, no. 5 (1988), p. 539-561
Zdroj: ČGS (UNM)
Molassezone. Bohrungen "Haberödt der II. Wiener Hochquellenleitung. Stratigraphie - Kalkiges Nannoplakton / Krhovský, Jan, 1947- -- In: Berichte der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 1017-8880 -- Jg. 36 (1997)
Zdroj: ČGS (UNM)
Molassezone. Ersatzwasserstollen Scheibbs - II. Wiener Hochquelleitung. Lithostratigraphische Grobcharakteristik beruhend auf makroskopischer Begutachtung und stratigraphischer Bearbeitung / Hofmann, T., Krhovský, Jan, 1947- -- In: Berichte der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 1017-8880 -- Jg. 36 (1997)
Zdroj: ČGS (UNM)
Molassezone. Stratigraphie - Kalkiges Nannoplankton / Krhovský, Jan, 1947- -- In: Berichte der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 1017-8880 -- Jg. 36 (1997)
Zdroj: ČGS (UNM)
Mold pans from Roztoky near Prague - verification of their function
Moldanubian granite pegmatites in the Czech Republic
Moldanubian granulites / Janoušek, Vojtěch, 1968- -- In: International workshop on petrogenesis of granulites & related rocks : Náměšť nad Oslavou, October 1-3, 2004 : excursion guide & abstract volume -- ISBN 80-7028-227-4 -- s. 3-10, 24-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Moldanubian granulites and related rocks: petrology, geochemistry and radioactivity / Fiala, Jiří, 1937 led.10.-, Matějovská, Olga, Vaňková, Věra -- In: Rozpravy Československé akademie věd. Řada matematických a přírodních věd -- Vol. 97, no. 1 (1987), p. 1-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Moldanubian granulites: source material and petrogenetic consideration / Fiala, Jiří, 1937 led.10.-, Matějovská, Olga, Vaňková, Věra -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen -- ISSN 0028-3649 -- Vol. 157, no. 2 (1987), p. 133-165
Zdroj: ČGS (UNM)
Moldanubian marbles and regional subdivisions of the Moldanubicum / Houzar, Stanislav, Novák, Milan, 1952- -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 40, no. 3 (1995), p. 15
Zdroj: ČGS (UNM)