Listování
od 

Monitoring of strain accumulation along active faults in the Eastern Gulf of Corinth: instruments and network setup / Cacon', S., Drakatos, G., Ganas, A., Kontny, B., Košťák, Blahoslav, Melis, N., Petro, L., Stercz, M. -- In: Acta Montana. Rada A, B -- Roč. 2, č. 1 (2005), s. 13-23
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Monitoring of strain accumulation along active faults in the Eastern Gulf of Corinth: instruments and network SETUP / Cacoń, Stefan, Drakatos, George, Ganas, Athanassios, Kontny, Bernard, Košťák, Blahoslav, Melis, Nicholas, Petro, Ľubomír, Stercz, Marián -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 2, no. 1 (137), p. 13-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Monitoring of tectonic micro-displacements in the cave systems along the Czech part of the Sudetic Marginal Fault / Stemberk, Josef, Štěpančíková, Petra -- In: Aktywne uskoki Europi Środkowej -- 66-68
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Monitoring of the groundwater levels in caves of the Paní hora Hill in the Czech Karst and their unusually high level in 2013
Monitoring of the Lysina small-basin - a problem of damages at the top of Slavkovský les Mts. caused by imissions
Monitoring of the uranium mining industry impact on the hydrosphere in the middle part of the Svratka River basin
Monitoring of the water quality of the Flajský stream in the Ore Mountains
Monitoring of tilts and microtremors for detection of slope failure in the forefield of an open pit mine / Skalský, Lumír, Tobyáš, Vladimír -- In: Acta Montana. Rada A, B -- Roč. 100, č. 9 (1996), s. 225-236
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Monitoring of tilts and microtremors for detection of slope failure in the forefield of an open pit mine / Skalský, Lumír, Tobyáš, Vladimír -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 9(100) (1996), p. 225-236
Zdroj: ČGS (UNM)
Monitoring of various geodynamic phenomena by repeated measurements of gravity / Mrlina, Jan -- In: Hazards-'98. Abstracts and programme -- s. 102
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Monitoring of weak local seismic activity in the Northern Part of the Moravo-Silesian Zone, Bohemian Massif / Boráňová, Petra, Dombková, Anna, Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Procházková, Zuzana -- In: 50th Anniversary of the European Seismological Commission (ESC), 28. General Assembly. Book of Abstracts -- s. 74
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Monitoring outlet of gas in closed underground in Orlova locality at the drill hole OV 24a
Monitoring podzemních vod v severočeské oblasti těžby uranových rud / Lusk, Karel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 8 (1998), s. 263-268
Zdroj: ČGS (UNM)
Monitoring pollution situation in small settlements situated in surroundings of SHP Opencast Mines
Monitoring radiační zátěže pracovního prostředí a radiační ochrana při těžbě radioaktivních surovin v ČR / Michálek, Bedřich, Navrátil, Petr, Vinkler, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 8, č. 5 (2001), s. 12-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Monitoring systems / Moldan, Bedřich, Polkanov, M. -- In: Geology and the Environment, an International Manual in Three Volumes. Volume III, Geology and Land-Use Planning -- s. 70-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Monitoring tectonics movements in the Simitli Graben, SW Bulgaria / Dobrev, N. D., Košťák, Blahoslav -- In: Engineering Geology -- ISSN 0013-7952 -- Roč. 57, 3-4 (2000), s. 179-192
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Monitoring tektonických pohybov v dobrovodskej zlomovej zóne / Briestenský, Miloš -- In: Mineralia Slovaca -- Roč. 37, č. 3 (2005), s. 490-491
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Monitoring tektonických pohybov v dobrovodskej zlomovej zóne / Briestenský, Miloš -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 37, č. 3 (2005), s. 490-491
Zdroj: ČGS (UNM)
Monitoring temperature at shallow Earth - source of information on global warming rate / Bodri, L., Čermák, Vladimír, Krešl, Milan, Šafanda, Jan -- In: Proceedings of the international conference The Earth's thermal field and related research methods -- s. 34-37
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ