Listování
od 

Monitorování indukovaných seismických dějů na dole Mayrau - časové variace útlumu / Růžek, Bohuslav -- In: Inženýrská seismologie (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí) -- s. 128-140
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Monitorování kontaminace povrchových a podzemních vod vodami z odkališť elektrárenských popílků / Janoušek, Ivan -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 38, č. 11 (1988), s. 297-299
Zdroj: ČGS (UNM)
Monitorování krátkodobých změn tíže v odlišných geologických podmínkách
Monitorování podzemních vod / Krajča, Jaromil -- In: Planeta -- ISSN 1210-4124 -- Roč. 5, č. 2 (1997), s. 5-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Monitorování podzemních vod / Šilhavý, Martin -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 51, č. 11 (2001), s. 334-335
Zdroj: ČGS (UNM)
Monitorování recentních pohybů zemského povrchu a hladiny spodní vody v seismoaktivní oblasti západních Čech / Špičák, Aleš -- In: Seminář Skupiny tektonických studií Tektonický vývoj orogenních pásem - termální, mechanické a sedimentární záznamy -- s. 46-47
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Monitorování seismicity východního okraje Českého masívu solitérními stanicemi ÚGN / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 3, č. 2 (2003), s. 119-129
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Monitorování seismických účinků a porušení staveb při výstavbě tunelu Blanka s ohledem na historické stavby v areálu Pražského hradu / Brož, Milan, Svatoš, J., Štrunc, Jaroslav -- In: Tradiční geomechanické a geofyzikální kolokvium 2008 -- S. 61-78
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Monitorování seizmických jevů v oblasti východních Sudet v období 2000-2001
Monitorování sezónních změn půdní vlhkosti metodou pulzní reflektometrie (12-24 Praha) / Dohnal, Jiří, Jáně, Zdeněk, Kněz, Jaroslav, Novák, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 199-200
Zdroj: ČGS (UNM)
Monitorování sezónních změn půdní vlhkosti metodou pulzní reflektometrie / Dohnal, Jiří, Jáně, Zdeněk, Kněz, Jaroslav (2002) -- In: Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice -- ISBN 80-86407-01-2
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Monitorování sezónních změn půdní vlhkosti metodou pulzní reflektometrie / Dohnal, Jiří, Jáně, Zdeněk, Kněz, Jaroslav, Novák, Petr (2003) -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISBN 80-7075-610-1
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Monitorování úrovně hladin akumulovaných vod v Dole Jeroným / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Lednická, Markéta -- In: EGRSE. Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment -- ISSN 1211-359X -- Roč. 19, č. 2 (2012), s. 54-68
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Monitorování variací atmogeochemického pole v Léčebných lázních Jáchymov : vztah variací ke klimatu lázeňského místa a vnitřnímu klimatu lázeňských objektů / Chábera, Tomáš, Gruntorád, Jan, jr., Krejčík, Stanislav, Lajčíková, Ariana, Mareš, Jaroslav, Šimek, Josef, Šmíd, Karel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 6, č. 2 (1999), s. 8-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Monitorovanie kvality vody vybraných tatranských jazier / Miklošovičová, Ľubica, Tržilová, Božena -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 39, č. 10 (1989), s. 259-262
Zdroj: ČGS (UNM)
Monitorovanie pohybov skalných blokov na Spišskom hrade / Košťák, Blahoslav, Petro, L., Vlčko, J. -- In: Geológia a životné prostredie -- ISBN 978-80-89343-06-5 -- s. 102-104
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Monitorowanie deformacji górnej warstwy litosfery na obiektach przyrody nieozywionej w górach stolowych / Cacoň, S., Kaczalkek, M., Kontny, B., Kopecký, J., Košťák, Blahoslav, Makolski, K. -- In: Geodezja i urzadzenia rolne XII, nr.251. 251 -- s. 99-111
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Monodisperse superparamagnetic nanoparticles by thermolysis of Fe(III) oleate and mandelate complexes / Horák, Daniel, Konefal, Rafal, Kovářová, Jana, Patsula, Vitalii, Petrovský, Eduard -- In: Colloid and Polymer Science -- Roč. 292, č. 9 (2014), s. 2097-2110
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Monogenetic volcanism in the Levín Volcanic Field (Krkonoše Piedmont Basin, Permian): eruptive styles and interactions with environment / Breitkreuz, Christoph, Rapprich, Vladislav, Stárková, Marcela -- In: GeoDresden 2009-Geologie der Böhmischen Masse. Kurzfassungen der Vorträge und Poster -- ISBN 978-3-510-49210-7 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Monograptus (Stimulograptus) subgen.n. (Graptolites) from the lower Silurian of Bohemia / Přibyl, Alois, 1914-1988, Štorch, Petr, 1956- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 58, no. 4 (1983), p. 221-225, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)