Listování
od 

Monitorovanie pohybov skalných blokov na Spišskom hrade / Košťák, Blahoslav, Petro, L., Vlčko, J. -- In: Geológia a životné prostredie -- ISBN 978-80-89343-06-5 -- s. 102-104
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Monitorowanie deformacji górnej warstwy litosfery na obiektach przyrody nieozywionej w górach stolowych / Cacoň, S., Kaczalkek, M., Kontny, B., Kopecký, J., Košťák, Blahoslav, Makolski, K. -- In: Geodezja i urzadzenia rolne XII, nr.251. 251 -- s. 99-111
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Monodisperse superparamagnetic nanoparticles by thermolysis of Fe(III) oleate and mandelate complexes / Horák, Daniel, Konefal, Rafal, Kovářová, Jana, Patsula, Vitalii, Petrovský, Eduard -- In: Colloid and Polymer Science -- Roč. 292, č. 9 (2014), s. 2097-2110
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Monogenetic volcanism in the Levín Volcanic Field (Krkonoše Piedmont Basin, Permian): eruptive styles and interactions with environment / Breitkreuz, Christoph, Rapprich, Vladislav, Stárková, Marcela -- In: GeoDresden 2009-Geologie der Böhmischen Masse. Kurzfassungen der Vorträge und Poster -- ISBN 978-3-510-49210-7 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Monograptus (Stimulograptus) subgen.n. (Graptolites) from the lower Silurian of Bohemia / Přibyl, Alois, 1914-1988, Štorch, Petr, 1956- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 58, no. 4 (1983), p. 221-225, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Monohydrocalcite from polymetallic vein of the Vrančice deposit near Příbram, Czechoslovakia / Ondruš, Petr, Řídkošil, Tomáš, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Monatshefte -- ISSN 0028-3649 -- No. 7 (1991), s. 289-295
Zdroj: ČGS (UNM)
Monokrystaly oxidů kovů pro lasery a scintilátory / Blažek, Karel, Kment, Vítězslav, Kvapil, Jiří, Kvapil, Josef, Perner, Bohumil -- In: Sborník Muzea Českého ráje. Monokrystaly -- Roč. 1 (2005), s. 81-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Monomineral glass of the gehlenite composition from moldavite bearing sediments near Brusná bei Lhenice
Monominerální sklo gehlenitového složení z vltavínonosných štěrkopísků od Brusné u Lhenic / Cílek, Václav, jr., Kos, Miroslav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 27, č. 3 (1987), s. 103-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Monspeliensina and Spiroloxostoma, paleogeografically significant foraminiferal genera from the "Rzehakia (Oncophora) Beds" (Upper Ottnangian, Miocene) in the South Slovak Basin (Central Paratethys) / Holcová, Katarína -- In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Vol. 52, no. 1-4 (1996), p. 101-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Montan aspects of Humboldt's and Freisleben's trip through the České Středohoří Mts. Studies on history of mining
Montane wax from Carboniferous rocks of Barrandien
Montanistická literatura v knihovně NTM / Kuncová, Jaroslava -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 25 -- Roč. 138 (1995), s. 29-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Montanisticko-geologická nadace a její aktivity ve Zlatých Horách / Večeřa, Josef -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 3 (1998), s. 188-191
Zdroj: ČGS (UNM)
Montanisticko-geologická nadace a její činnost v Jeseníkách / Večeřa, Josef, 1959- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce T, Tradice a historické památky českého hornictví -- s. 1-5, T 22
Zdroj: ČGS (UNM)
Montanistische Motive an der petrographischen Karte Egerlands von Franz Ambros Reuss
Montánní aspekty Humboldtovy a Freieslebenovy cesty Českým středohořím / Haubelt, Josef -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 23 -- Roč. 128 (1993), s. 12-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Montánní motivy na petrografické mapě Chebska F.A. Reusse / Haubelt, Josef, 1932- -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 32 (184), s. 26-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Montánní památky v okolí Hory Sv. Šebestiána / Tvrdý, Jaromír -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 8 (2008), s. 20-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Montánní vosk z Barrandienu / Dubanský, Alois, 1929-, Mitera, Jiří -- In: Uhlí -- Roč. 35, č. 1 (1987), s. 24-27
Zdroj: ČGS (UNM)