Listování
od 

Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv / Buriánek, David, Houzar, Stanislav, Leichmann, Jaromír, Melichar, Rostislav, 1961- -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 137-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv. Exkurze České geologické společnosti 22. října 2005 / Buriánek, David, Houzar, Stanislav, Leichmann, Jaromír, Melichar, Rostislav -- In: Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti. Slavonice 19.-22. října 2005. -- ISBN 80-7075-653-5 -- 19
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Moravské paleozoikum / Dvořák, Jaroslav -- In: Geologie Moravy a Slezska -- ISBN 80-7028-050-6 -- s. 41-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Moravské poříční a údolní nivy, povodně a lidé / Demek, Jaromír -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu III -- s. 66
Zdroj: ČGS (UNM)
Moravské vinice na mapách / Suk, Miloslav (2001)
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: MU, PřF
Moravské vltavíny / Houzar, Stanislav, Trnka, Milan -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 2 (1994), s. 63-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Moravské vodopády / Vítek, Jan -- In: Věda a život -- ISSN 0322-8258 -- Roč. 34, č. 6 (1989), s. 49-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Moravsko-slezský vulkanismus od mesozoika po subrecent
Moravskoslezské bradlové pásmo / Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 113-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Moravskoslezské paleozoikum - variský akreční klín / Melichar, Rostislav, 1961- -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 51
Zdroj: ČGS (UNM)
Moravský kras - turistický magnet České republiky / Štefka, Leoš, 1953- -- In: Tvář naší země - krajina domova, Svazek 1 - Krajina jako přírodní prostor, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích -- ISBN 80-86512-02-9 -- s. 138-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Moravský porcelanit / Šanca, Oldřich -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 6 (2003), s. 454-456
Zdroj: ČGS (UNM)
Morawy - kraina nieznana? / Vaishar, Antonín -- In: Geografia w Szkole -- Roč. 48, č. 1 (1995), s. 5-7
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Mordenit v miocenovych kislych vulkanoklastičeskich porodach zapadnoj okrajiny Zemplinskich gor (vostočnaja Slovakija)
Mordenit z Morcinova, jz. od Lomnice nad Popelkou / Moravec, Bohumil, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 36, č. 4 (1991), s. 279
Zdroj: ČGS (UNM)
Mordenite from Morcinov, SW of Lomnice nad Popelkou
Mordenite in miocene acidic volcanoclastics, the western margin of Zemplínské pohorie Mts. / Šamajová, Eva -- In: Acta geologica et geographica Universitatis Comenianae. Geologica -- No. 38 (1982), p. 113-122, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
More evidence on Neoproterozoic terranes in Southern Poland and southeastern Romania / Buła, Zbigniew, Fanning, Mark, Seghedi, Antoneta, Żaba, Jerzy, Żelaźniewicz, Andrzej -- In: Geological quarterly -- ISSN 0023-5873 -- Vol. 53, no. 1 (2009), p. 93-123
Zdroj: ČGS (UNM)
More valuable than originals? The Plaster Cast Collection in the National Museum of Prague (1818-2008): its History and Predecessors / Stehlíková, Dana (2009) -- In: Plaster Casts: Making, Collecting And Displaying From Classical Antiquity To The Present -- ISBN 978-3-11-020856-6
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: NM
Morfogenetická charakteristika horninových výchozů ve Chvaletické pahorkatině / Vítek, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 7 (1992), s. 212-214
Zdroj: ČGS (UNM)