Listování
od 

Moravský kras - turistický magnet České republiky / Štefka, Leoš, 1953- -- In: Tvář naší země - krajina domova, Svazek 1 - Krajina jako přírodní prostor, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích -- ISBN 80-86512-02-9 -- s. 138-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Moravský porcelanit / Šanca, Oldřich -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 6 (2003), s. 454-456
Zdroj: ČGS (UNM)
Morawy - kraina nieznana? / Vaishar, Antonín -- In: Geografia w Szkole -- Roč. 48, č. 1 (1995), s. 5-7
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Mordenit v miocenovych kislych vulkanoklastičeskich porodach zapadnoj okrajiny Zemplinskich gor (vostočnaja Slovakija)
Mordenit z Morcinova, jz. od Lomnice nad Popelkou / Moravec, Bohumil, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 36, č. 4 (1991), s. 279
Zdroj: ČGS (UNM)
Mordenite from Morcinov, SW of Lomnice nad Popelkou
Mordenite in miocene acidic volcanoclastics, the western margin of Zemplínské pohorie Mts. / Šamajová, Eva -- In: Acta geologica et geographica Universitatis Comenianae. Geologica -- No. 38 (1982), p. 113-122, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
More evidence on Neoproterozoic terranes in Southern Poland and southeastern Romania / Buła, Zbigniew, Fanning, Mark, Seghedi, Antoneta, Żaba, Jerzy, Żelaźniewicz, Andrzej -- In: Geological quarterly -- ISSN 0023-5873 -- Vol. 53, no. 1 (2009), p. 93-123
Zdroj: ČGS (UNM)
More valuable than originals? The Plaster Cast Collection in the National Museum of Prague (1818-2008): its History and Predecessors / Stehlíková, Dana (2009) -- In: Plaster Casts: Making, Collecting And Displaying From Classical Antiquity To The Present -- ISBN 978-3-11-020856-6
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: NM
Morfogenetická charakteristika horninových výchozů ve Chvaletické pahorkatině / Vítek, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 7 (1992), s. 212-214
Zdroj: ČGS (UNM)
Morfogenetická podobnost vulkánů Vesuv a Fogo / Vítek, Jan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 4 (2003), s. 28-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Morfogeneze propasti Garlika v podmínkách kontaktního krasu
Morfogmetričeskije charakteristiki Braniska i ich svjaz' s rel'jefom
Morfohydrogeometrická analýza - metoda umožňující objektivnější pohled na formování zásob podzemní vody a jejich využití v rámci fluviálních uloženin údolní nivy / Slavík, Josef -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu -- s. 24-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Morfológia a genéza Augustovej jaskyne / Bella, Pavel, 1962- -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 24 (1986), s. 145-154, 1 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Morfologická a osteologická analýza druhu Vinciguerria obscura Danilchenko, 1946 (Teleostei, čeleď Photichthyidae) z oligocénu Karpat (Česká republika)
Morfologická variabilita dentálních znaků u populace knovízské kultury. / Bejdová, Šárka, Velemínský, Petr (2008) -- In: Memoriál prof. J. Matiegky a prof. J. Malého, Sborník Hrdličkova muzea člověka -- ISBN 978-80-254-3734-6
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: NM
Morfologické a geofyzikální projevy extenze ve vrcholové partii Smrku (1276 m) v Moravskoslezských Beskydech : 25-24 Turzovka / Duras, Roman, Hradecký, Jan, 1974-, Pánek, Tomáš, 1977- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12 (2005), s. 106-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Morfologicky výrazné relikty východního křídla litické antiklinály / Vítek, Jan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 10 (1997), s. 344-346
Zdroj: ČGS (UNM)
Morfologicky výrazné skalní výchozy v údolí Ohře / Vítek, Jan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 4 (2002), s. 35-38
Zdroj: ČGS (UNM)