Listování
od 

Morfologija, sostav, vozrast i priroda karbonatnychsferolitov iz peščer Zapadnogo Urala / Chaykovskiy, I. I., Kadebskaya, O- I., Žák, Karel -- In: Geochimija -- ISSN 0016-7525 -- Roč. 52, č. 4 (2014), s. 373-384
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Morfometrická analýza jednotlivých vrás
Morfometrická analýza populací lišek z posledního glaciálu Moravy / Ivanov, Martin, Nývltová Fišáková, Miriam, 1974-, Uhlířová, Hana -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 96, č. 1 (2011), s. 87-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Morfometrická analýza souborů vrás
Morfometrická charakteristika dentálního materiálu medvědů z jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras / Wagner, Jan -- In: Přírodovědné studie Muzea Prostějovska -- ISSN 1803-1404 -- Roč. 8 (2005), s. 109-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Morfometrické a strukturní parametry reliéfu střední Šumavy / Hartvich, Filip -- In: Geomorfologický sborník 5 -- S. 15
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Morfometrické a strukturní vlastnosti reliéfu střední Šumavy / Hartvich, Filip -- In: Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006) -- ISBN 80-244-1320-5 -- s. 15
Zdroj: ČGS (UNM)
Morfometrické charakteristiky Braniska a ich vzťah k reliéfu / Novodomec, Rudolf -- In: Zborník Pedagogickej fakulty v Prešove Univerzity J. P. Šafárika v Košiciach. Prírodné vedy -- Roč. 19, č. 1 (1982), s. 203-213, map. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Morfometrické techniky s využitím izobazit na příkladu reliéfu střední Šumavy / Hartvich, Filip -- In: Geomorfologické výzkumy v roce 2006 -- ISBN 80-244-1542-9 -- S. 43-48
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Morfometrické techniky s využitím izobazit na příkladu reliéfu střední Šumavy / Hartvich, Filip -- In: Geomorfologické výzkumy v roce 2006 -- ISBN 80-244-1542-9 -- s. 43-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Morfometrické vyhodnocení okluzální zubní plochy kvartérních koní (Equidae, Perissodactyla, Mammalia) na některých pleistocenních lokalitách Evropy (12-24 Praha, 12-41 Beroun, 24-32 Brno) / Cholastová-Uhlířová, Jarmila -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 120-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Morfometrie a vývoj asymetrických údolí východní části Nízkého Jeseníku / Czudek, Tadeáš, 1932- -- In: Časopis Slezského muzea. Série A -- Roč. 32, č. 2 (1983), s. 159-180
Zdroj: ČGS (UNM)
Morfometrie povodí jako predispoziční faktor vzniku blokovobahenních proudů / Pánek, Tomáš, 1977-, Šilhán, Karel, 1982- -- In: Svahové deformace a pseudokras 2007 : sborník referátů a prezentací z konferenceaIvo Baroň, Jan Klimeš, Dagmar Kašperáková (eds.) -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)
Morfometrija i razvitije asimmetrii dolin vostočnoj časti Nizkogo Jesenika
Morfostratigrafická pozice postbadenských štěrkopísků v hliništi šlapanické cihelny. (24-43, Šlapanice) / Karásek, Jaromír, Seitl, Luděk -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 19-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Morfostructural analysis as a right method of geology structure studying applied at representative Moravosilesian area
Morfostruktura a zarovnané povrchy Rusavské hornatiny / Křížek, Marek -- In: Geomorfologický sborník 2 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2003 : příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie '03 (22.-23. 4. 2003, Nečtiny) -- ISBN 80-7082-946-X -- s. 233-239
Zdroj: ČGS (UNM)
Morfostrukturní a kinematická analýza vývoje části Západních Karpat na základě interpretace digitálního modelu reliéfu SRTM / Baroň, Ivo, Kopačková, Veronika, Metelka, Václav -- In: Geomorfologický sborník 6: Sborník abstraktů a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-7368-296-5 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Morfostrukturní analýza a geomorfologický vývoj reliéfu údolí řeky Nedvědičky v okolí Pernštejna
Morfostrukturní analýza Červeného kopce v Brně / Karásek, Jaromír, Roštínský, Pavel -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 84 (1999), s. 121-142
Zdroj: ČGS (UNM)