Listování
od 

Multi-level hierarchical preconditioning (An introduction) / Blaheta, Radim, Byczanski, Petr -- In: Seminar on Numerical Analysis.Modelling and Simulation of Challenging Engineering Problems. Winter School. High-performance and Parallel Computers, Programming Technologies and Numerical Linear Algebra. 1, Příloha -- s. 1-36
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Multi-level iterative methods and the strengthened CBS inequality / Blaheta, Radim -- In: Numerical analysis. Proceedings of the seminar dedicated to the jubilee of Ivo Marek -- s. 11-12
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Multi-Stage Variscan Evolution of the Central Sudetes - Structural Evidence from the Klodzko Metamorphic Unit / Mazur, Stanisław -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 13 (2001), p. 91-92
Zdroj: ČGS (UNM)
A multianalytical approach for study of fresh nanosized precipitates from AMD at Zlaté Hory, Czech Republic / Filip, Jan, Grygar, Tomáš, 1964-, Mashlan, M., Zbořil, R., Zeman, Jaroslav, 1930- -- In: Mitteilungen der Österreichischen mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0930-0708 -- Vol. 151 (2005), p. 41
Zdroj: ČGS (UNM)
Multicomponent diffusion modeling of garnet: a tool to estimate burial and exhumation rate of metamorphic complexes / Faryad, Shah Wali -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 20 (2006), p. 33
Zdroj: ČGS (UNM)
Multidisciplinary analysis of a slope failure at the Obří Hrad site in the Šumava Mts / Hartvich, Filip, Havlíček, D., Slabina, M., Zvelebil, J. -- In: Geomorphologia Slovaca et Bohemica -- Roč. 7, č. 2 (2007), s. 47-57
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
A multidisciplinary approach combining geochemical gravity and structural data: implications for pluton emplacement and zonation / Hecht, Lutz, Vigneresse, Jean-Louis -- In: Understanding Granites: Integrating New and Classical Techniques, Geological society special publication, no. 168 -- ISBN 1-86239-058-4 -- s. 95-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Multidisciplinary study of geodynamical hazards at Machu Picchu World Herritage site, Peru / Klimeš, Jan, Viles, Heather, Vilímek, Vít, Zvelebil, Jiří -- In: Geophysical Research Abstracts -- ISBN 1029-7006
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
A multidisciplinary study of the locality Dětaň (Oligocene, Doupovské hory Mts. - volcanic complex, Czech Republic / Balogh, K., Fejfar, O., Kadlecová, Eva, Mikuláš, Radek, Šťastný, Martin, Ulrych, Jaromír, Žigová, Anna -- In: Hibsch 2002 Symposium. Excursion Guide,and Abstracts. Abstracts. -- s. 93
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
A multidisciplinary study of the locality Dětaň (Oligocene, Doupovské hory Mts. volcanic complex, Czech Republic) / Balogh, Kadosa, Cajz, Vladimír, 1959-, Fejfar, Oldřich, 1931-, Kadlecová, Eva, Mikuláš, Radek, 1964-, Šťastný, Martin, Ulrych, Jaromír, 1943-, Žigová, Anna -- In: Hibsch 2002 Symposium 3-8 June 2002 : excursion guide : abstracts -- ISBN 80-7075-579-2 -- s. 93
Zdroj: ČGS (UNM)
A multiferroic material to search for the permanent electric dipole moment of the electron / Eckel, S., Goian, Veronica, Kamba, Stanislav, Knížek, Karel, Lamoreaux, S., Laufek, František, Ležaič, M., Nuzhnyy, Dmitry, Prokleška, Jan, Rushchanskii, K., Savinov, Maxim, Spaldin, N., Sushkov, A., Vaněk, Přemysl -- In: Nature Materials -- ISSN 1476-1122 -- Roč. 9, č. 8 (2010), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Multifractal analysis of temperature time series: data from boreholes in Kamchatka / Bodri, L., Čermák, Vladimír -- In: Fractals-Complex Geometry Patterns and Scaling in Nature and Society -- Roč. 13, č. 4 (2005), s. 299-310
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Multilinear flood routing using empirical wave-speed discharge relationships: Case study on the Morava River / Danáčová, Michaela, Jurčák, Stanislav, Spál, Peter, Szolgay, Ján, 1953- -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Vol. 56, no. 4 (2008), p. 213-227
Zdroj: ČGS (UNM)
Multimediální atlas hornin jako interaktivní pomůcka při výuce
Multimediální atlas hornin jako interaktivní pomůcka při výuce / Štelcl, Jindřich, Vávra, Václav -- In: Elportál -- ISSN 1802-128X (2009), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Multimediální mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Čech
Multimediální mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Čech / Štelcl, Jindřich, Vávra, Václav -- In: Elportál -- ISSN 1802-128X (2008), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Multimediální podpora výuky předmětu Geomorfologie a hydrologie ČR / Dvořák, Petr -- In: Česká geografie v evropském prostoru -- S. 960-963
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Multimediální studijní texty z mineralogie pro bakalářské studium
Multimediální studijní texty z mineralogie pro bakalářské studium / Losos, Zdeněk, Vávra, Václav -- In: Elportál -- ISSN 1802-128X (2007), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF