Listování
od 

Multilinear flood routing using empirical wave-speed discharge relationships: Case study on the Morava River / Danáčová, Michaela, Jurčák, Stanislav, Spál, Peter, Szolgay, Ján, 1953- -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Vol. 56, no. 4 (2008), p. 213-227
Zdroj: ČGS (UNM)
Multimediální atlas hornin jako interaktivní pomůcka při výuce
Multimediální atlas hornin jako interaktivní pomůcka při výuce / Štelcl, Jindřich, Vávra, Václav -- In: Elportál -- ISSN 1802-128X (2009), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Multimediální mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Čech
Multimediální mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Čech / Štelcl, Jindřich, Vávra, Václav -- In: Elportál -- ISSN 1802-128X (2008), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Multimediální podpora výuky předmětu Geomorfologie a hydrologie ČR / Dvořák, Petr -- In: Česká geografie v evropském prostoru -- S. 960-963
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Multimediální studijní texty z mineralogie pro bakalářské studium
Multimediální studijní texty z mineralogie pro bakalářské studium / Losos, Zdeněk, Vávra, Václav -- In: Elportál -- ISSN 1802-128X (2007), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Multimediální výukové texty inženýrské geologie / Marschalko, Marian -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 6, č. 2 (2003), s. 19-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Multimethodical access to the exploration of local pollution
Multimetodický přístup k průzkumu lokálního znečištění / Gruntorád, Jan, jr., Hron, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 11-12 (1993), s. 353-356
Zdroj: ČGS (UNM)
Multiphase cooling and exhumation of the Krkonoše Piedmont Basin during Mesozoic - Cenozoic basin inversion based on apatite fission track analysis / Filip, Jiří, Martínek, K., Svojtka, Martin -- In: ICP Information Newsletter. CD-ROM edition -- Roč. 34, 4/6 (2008), s. 1353003-1353003
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Multiphase cooling and exhumation of the Krkonoše Piedmont Basin during Mesozoic - Cenozoic basin inversion based on apatite fission track analysis / Filip, Jiří, 1953-, Martínek, Karel, 1972-, Svojtka, Martin -- In: 33rd International Geological Congress : 6-14 August 2008 Oslo, Norway : abstract CD-ROMaInternational Geological Congress (33. : 2008 : Oslo, Norsko) -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)
Multiphase growth and decay of the Doupovské hory volcanic complex (NW Bohemia) / Holub, František, Pécskay, Zoltán, Rajchl, Michal, Rapprich, Vladislav -- In: New perspectives on volcano behaviour, volcanic hazards and volcanism-related mineral resources. Programme and abstracts -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Multiphase intrusion in the Nasavrky plutonic complex as inferred from magnetic and mesoscopic fabric / Hrouda, František, Schulmann, Karel, Táborská, Štěpánka -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 40, no. 3 (1995), p. 74
Zdroj: ČGS (UNM)
Multiple episodes of fluid migration across the Bohemian Massif: evidence from bitumen reflectivity and hydrothermal karst / Suchý, Václav, Sýkorová, I., Zeman, Antonín -- In: Annales Geophysicae -- Roč. 16, Supplement 1 (1998), s. C 66
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Multiple Fabric Patterns and Emplacement Mechanisms of a Composite Batholith: A Result of Polyphase Tectonic Evolution of Continental Magmatic Arc (Central Bohemian Batholith, Bohemian Massif) / Hrouda, František, Schulmann, Karel, Žák, Jiří -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 16 (2003), p. 112-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Multiple Fabric Patterns and Emplacement Mechanisms of a Composite Batolith: A Result of Polyphase Tectonic Evolution of Continental Magmatic Arc (Central Bohemian Batolith, Bohemian Massif) / Hrouda, František, Schulmann, Karel, Žák, Jiří (2003) -- In: Geolines -- ISBN 1210-9606
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Multiple fluid sources/pathways and severe thermal gradients during formation of the Jílové orogenic gold deposit, Bohemian Massif, Czech Republic / Pudilová, M., Snee, L. W., Zachariáš, J., Žák, Karel -- In: Ore Geology Reviews -- ISSN 0169-1368 -- Roč. 54, October (2013), s. 81-109
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Multiple functions of Na+/H+ antiporters in yeast / Marešová, Lydie, Papoušková, Klára, Sychrová, Hana, Zimmermannová, Olga -- In: Systems Biology of easts - from Models to Applications -- s. 159-159
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ