Listování
od 

Muskovitický pegmatit s obsahom minerálov vzácných prvkov pri Moravanoch nad Váhom (Považský Inovec) / Broska, Igor, Uher, Pavel -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 2 (1989), s. 163-173
Zdroj: ČGS (UNM)
Mušov-3(G) - první vyhledávací vrt na termální vodu na jižní Moravě / Adámek, Josef, Michalíček, Miroslav -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 2 (1990), s. 113-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Mutual Coupling Between Meteorological Parameters and Secondary Microseisms / Holub, Karel, Kalenda, Pavel, Rušajová, Jana -- In: Terrestrial Atmospheric and Oceanic Sciences -- Roč. 24, č. 6 (2013), s. 933-949
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Mutual relation of pre-flysch and flysch facies in the Moravian Paleozoic / Dvořák, Jaroslav -- In: Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 67, č. 5 (1992), s. 363-369
Zdroj: ČGS (UNM)
Mutual relations between floras from the Peruc Member in Bohemia and Moravia
Mutual relations of mafic and granitic magmas at the contact
Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou - nová expozice / Lehotský, Tomáš, Zapletal, Jan, 1939- -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 57, č. 3 (2008), s. 287
Zdroj: ČGS (UNM)
Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou / Franz, Lubomír, Staněk, Stanislav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 6, č. 2 (1999), s. 37-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Muzeum těžby a zpracování zlata na Novoknínsku / Štedrá, Veronika, 1965-, Velfl, Josef, 1956- -- In: Zlato na Novoknínsku : historie a současnost : průvodce naučnými stezkami -- ISBN 80-239-0945-2 -- s. 47-49, příl. s. 75-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Muzeum těžby polymetalických stříbronosných rud Mikulov / Odehnal, Josef -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 28 -- ISSN 0139-7931 -- Roč. 162 (1999), s. 67
Zdroj: ČGS (UNM)
Muzeum v Jiřetíně pod Jedlovou (Muzeum Jiřetín pod Jedlovou) / Plekanec, Miroslav -- In: Terra : Sborník Montanisticko-geologického nadačního fondu -- ISSN 1212-9747 -- Roč. 5 (1999), s. 29-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Muzeum zkamenělých stromů v Lounech / Dvořák, Zdeněk, 1959- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 3 (2005), s. 220-221
Zdroj: ČGS (UNM)
Může být magnetosférická aktivita příčinou změn ve střední a dolní atmosféře? Pozorování v Praze 1932-1987 / Bochníček, Josef, Pýcha, Josef -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů ze semináře -- s. 85-90
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Může být namur-A na Drahanské vrchovině? / Chadima, Martin, Melichar, Rostislav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 95-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Může být zlatohorský revír turistickým centrem? / Večeřa, Josef -- In: Sborník přednášek z mezinárodní konference Zlatohorský rudní revír (minulost, současnost, budoucnost) -- ISBN 80-7075-630-6
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Můžeme u nás těžit zlato? : náš stát má významná ložiska zlata, nemá však zájem je využívat / Morávek, Petr, 1936- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 17, č. 1 (2010), s. 15-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Můžeme v hydrologii sdružovat neurčité informace a znalosti? / Nacházel, Karel, 1934- -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Roč. 53, č. 1 (2005), s. 30-43
Zdroj: ČGS (UNM)
The M(W) 9.0 Tohoku Earthquake, Japan, March 11, 2011 / Špičák, Aleš, Vaněk, Jiří -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 55, č. 2 (2011), s. 389-395
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
My father and the monk - in praise of venerable men / Dodson, Peter -- In: American paleontologist -- ISSN 1066-8772 -- Vol. 16, no. 1 (2008), p. 24-28
Zdroj: ČGS (UNM)
My first meeting Prof. Dr. Josef Zeman / Ulrych, Jaromír -- In: Mitteilungen der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0930-0708 -- Roč. 148, - (2003), s. 73-74
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ