Listování
od 

Myelodactylus ammonis (Bather, 1893) (Crinoidea, Inadunata) from the Ludlow (Silurian) of Bohemia / Prokop, Rudolf J. -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Vol. 166, no. 1-4 (1997), p. 26
Zdroj: ČGS (UNM)
Myelodactylus spatulatus LeMenn, 1987 (Crinoidea, col.) from the Lower Devonian Zlíchov limestone of the Barrandian area, Czech Republic / Prokop, Rudolf J. -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 171, č. 1-4 (2002), s. 65-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Mykogeochemická prospekce / Řanda, Zdeněk -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 1 (1989), s. 100-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Mylonitic deformation of early Proterozoic tonalite: example of Suomis Jarvi Shear Zone, West Uusimaa Complex, Finland / Lonka, H. -- In: Göttinger Arbeiten zur Geologie und Paläontologie -- ISSN 0534-0403 -- No. 1 (1994), p. 66
Zdroj: ČGS (UNM)
Mylonitisation and chemical composition of metagranites, , Oskava Block,the Borehole Do-7, Oskava block, Silesicum
Mylonitisation and chemical composition of metagranites, the borehole DO-7, Oskava block, Silesicum
Mylonitizace a chemické složení metagranitů ve vrtu Do-7, oskavská kra, silezikum / Burianková, Kristýna, Hanžl, Pavel, Mixa, Petr -- In: Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae -- ISSN 1211-8796 -- Roč. LXXXV (2000), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Mylonitizace a chemické složení metagranitů ve vrtu DO-7, Oskavská kra, silezikum / Buriánková, Kristýna, Hanžl, Pavel, Mixa, Petr -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 85 (2000), s. 125-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Mylonitization of limestones and contrasting deformation grade within the southwestern part of the Brunovistulicum
Mylonitová zóna mohelenského zlomu a její význam pro strukturu východní části moldanubika
Myotis horaceki pro Myotis intermedius ZIEGLER 2000 (Chiroptera, Mammalia) (=non Myotis bechsteini intermedius RYBÁR 1976) / Ziegler, Reinhard -- In: Senckenbergiana lethaea -- ISSN 0037-2110 -- Vol. 83 (2003), p. 2
Zdroj: ČGS (UNM)
Myrmekitic structures of gold and bismuth and their genetic significance
Myrmekitové struktury zlata a bismutu a jejich genetický význam / Litochleb, Jiří, Malec, Jan -- In: Struktury a textury minerálů -- ISBN 80-7075-178-9 -- s. 35-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Mysl bobra. Chtěli jsme zachránit bobra, protože staví hráze a kanály stejně jako my / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 77, č. 7 (1998), s. 404-405
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The mysterious animal Duslia insignis Jahn, 1893 (Arthropoda) from the Ordovician of the Letná Formation (Middle Berounian) in the Prague Basin versus Psephenus herricki (DeKay, 1844) (Coeloptera) from the North American Recent
Mystérium pražského zlomu (Barrandien) / Knížek, Martin, Melichar, Rostislav, 1961- -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 37
Zdroj: ČGS (UNM)
Mystérium pražského zlomu (barrandien) / Knížek, Martin, Melichar, Rostislav -- In: Sborník abstrakt a exkurzní průvodce - 3. sjezd České geologické společnosti Volary 2007 -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Mystery of Medvědín galleries
Mystery of the Prague Fault / Knížek, Martin, Melichar, Rostislav, 1961- -- In: CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide -- ISBN 978-80-7075-695-9 -- s. 41-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Mystery of the Prague fault (barrandian)