Listování
od 

Nález berylu u Přední Výtoně na Českokrumlovsku / Kubišta, Miroslav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 46 (2006), s. 34
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález berylu v metapegmatitu z Chebzí / Jedlička, Jaromír, Křesina, Lukáš, Zaspal, Alexandr -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 2 (1990), s. 213-214
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález boidního hada (Serpentes; Boidae) z miocénu u Ivančic (jižní Morava, 24-34, Ivančice) / Ivanov, Martin -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 62-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález Bufo Raddei na svrchně pliocenní lokalitě Bural-Obo (Mongolsko)
Nález bulavy v údolí Žloukavy (Kat. úz. Račice, okr. Rakovník) / John, J., Šrein, Vladimír, Štolz, D., Žák, Karel -- In: Archeologie ve středních Čechách -- ISSN 1214-3553 -- Roč. 11, - (2007), s. 171-175
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Nález celestinu na Moravě / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 22, č. 1 (2014), s. 8-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález celestinu v ropné dutině v obci Nebory / Chmiel, Edward -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 1 (2003), s. 28-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález devonského trilobita v kulmských slepencích jižní části Drahanské vrchoviny / Chlupáč, Ivo, 1931-2002, Lang, Veleslav -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 1 (1990), s. 87-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález druhu Cetorhinus parvus (Elasmobranchii) ve chvalčovských vrstvách předmagurské jednotky na Moravě (25-14, Valašské Meziříčí) / Bubík, Miroslav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 51-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález duxitu v sokolovské pánvi / Bouška, V., Galek, R., Rojík, P., Sýkorová, Ivana, Vašíček, Michal -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7, - (1999), s. 139-142
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Nález duxitu v sokolovské pánvi / Bouška, Vladimír, Galek, Roman, Rojík, Petr, Sýkorová, Ivana, 1969-, Vašíček, Michal -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 139-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález florencitu - (Ce) v barrandienském ordoviku / Lepka, František, Scharmová, Marta -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 11, č. 1 (1987), s. 74-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález flóry v terciérních sedimentech u Karlštejna (12-41 Beroun) / Sakala, Jakub, Teodoridis, Vasilis, Žák, Karel, 1957- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 47-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález fluorapatitu na uranovém ložisku Chotěboř / Franc, Jiří, Kopecký, Stanislav, 1956-, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 3 (2010), s. 195-200
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález fluoritu v pelosideritové konkreci v Lomnici u Sokolova / Novotný, Jan, Rojík, Petr, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 224
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález foraminifer v ordoviku Barrandienu (12-41 Beroun) / Bubík, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 18-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález fosilní stopy v sedimentech karpatu (34-14 Mikulov) / Nehyba, Slavomír, Novák, Zdeněk -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 36
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález fosilních měkkýšů na pohřebišti u Jízdárny / Hlaváč, Jaroslav -- In: Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolích. 1/1 -- s. 411-412
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nález fosilních stop od Studnic na Drahanské vrchovině (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu) / Jašková, Vladimíra, 1959-, Lehotský, Tomáš, 1978-, Plaček, Josef -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Č. 303 (2012), s. 107-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález fragmentu hornej čeľúste mastodonta z Hajnáčky / Lupták, Peter -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 78, č. 5 (1990), s. 235-236
Zdroj: ČGS (UNM)