Listování
od 

Nález foraminifer v ordoviku Barrandienu (12-41 Beroun) / Bubík, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 18-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález fosilní stopy v sedimentech karpatu (34-14 Mikulov) / Nehyba, Slavomír, Novák, Zdeněk -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 36
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález fosilních měkkýšů na pohřebišti u Jízdárny / Hlaváč, Jaroslav -- In: Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolích. 1/1 -- s. 411-412
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nález fosilních stop od Studnic na Drahanské vrchovině (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu) / Jašková, Vladimíra, 1959-, Lehotský, Tomáš, 1978-, Plaček, Josef -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Č. 303 (2012), s. 107-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález fragmentu hornej čeľúste mastodonta z Hajnáčky / Lupták, Peter -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 78, č. 5 (1990), s. 235-236
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález fragmentu lidského zubu z mezolitické vrstvy v České Lípě (02-42 Česká Lípa) / Beneš, Jan, Drozdová, Eva, Jarošová, Lenka, Svoboda, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 73-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález fulguritu z Bedřichova u Liberce / Hrazdil, Vladimír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 2 (2008), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- MZM
Nález holocenní malakofauny na Lopatě - Milínov, Plzeňsko / Hlaváč, Jaroslav -- In: Erica -- Roč. 13, - (2006), s. 43-48
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nález ichnofosilie Chondrites Sternberg, 1833, ve "Scyphocrinitovém horizontu" (devon Barrandienu) (12-41 Beroun) / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 38-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález ichnofosilie Chondrites Sternberg, 1833, ve "scyphocrinitovém horizontu" (devon Barrandienu) / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (2001), s. 38-39
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nález ichnofosilie Cruziana problematica ve svrchním karbonu hornoslezské pánve / Lehotský, T., Mikuláš, Radek -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2002 -- s. 24-25
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nález ichnofosilie Zoophycos ichnosp. v ponikelském souvrství (svrchní frasn, jižní Morava) / Dvořák, Jaroslav, Pek, Ilja -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 45, č. 3 (1996), s. 231-234
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález ichnofosilií Pragichnus a Skolithos v ordoviku Železných hor u Rabštejnské Lhoty (13-42 Pardubice) / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 134-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález ichnofosilií Pragichnus a Skolithos v ordoviku Železných hor u Rabštejnské Lhoty / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1996), s. 132-133
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nález ichnofosilií v křídových sedimentech českobudějovické pánve (zlivské souvrství) u Zahájí (22-44 Hluboká nad Vltavou) / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 41-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález ichnofosilií v křídových sedimentech českobudějovické pánve (zlivské souvrství) u Zahájí / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (2001), s. 41-43
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nález ichnofosilií v sedimentech spodního badenu karpatské předhlubně v okolí Blučiny (Morava) / Pek, Ilja, Zapletal, Jan -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní) -- ISSN 0521-2359 -- Roč. 78, č. 1-2 (1993), s. 35-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález ichnofosilií v třenickém souvrství (tremadok, ordovik Barrandienu) od Libečova (12-41 Beroun) / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 39-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález ichnofosilií v třenickém souvrství (tremadok, ordovik Barrandienu)od Libečova / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (2001), s. 39-40
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nález inkluze s vysokou hustotou fluid CO2 v zirkonu z kvartérních fluviálních štěrkopísků u Hulína : 25-31 Kroměříž / Dolníček, Zdeněk -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 15 (2008), s. 13-15, obálka s. 3
Zdroj: ČGS (UNM)