Listování
od 

Nález holocenní malakofauny na Lopatě - Milínov, Plzeňsko / Hlaváč, Jaroslav -- In: Erica -- Roč. 13, - (2006), s. 43-48
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nález ichnofosilie Chondrites Sternberg, 1833, ve "Scyphocrinitovém horizontu" (devon Barrandienu) (12-41 Beroun) / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 38-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález ichnofosilie Chondrites Sternberg, 1833, ve "scyphocrinitovém horizontu" (devon Barrandienu) / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (2001), s. 38-39
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nález ichnofosilie Cruziana problematica ve svrchním karbonu hornoslezské pánve / Lehotský, T., Mikuláš, Radek -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2002 -- s. 24-25
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nález ichnofosilie Zoophycos ichnosp. v ponikelském souvrství (svrchní frasn, jižní Morava) / Dvořák, Jaroslav, Pek, Ilja -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 45, č. 3 (1996), s. 231-234
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález ichnofosilií Pragichnus a Skolithos v ordoviku Železných hor u Rabštejnské Lhoty (13-42 Pardubice) / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 134-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález ichnofosilií Pragichnus a Skolithos v ordoviku Železných hor u Rabštejnské Lhoty / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1996), s. 132-133
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nález ichnofosilií v křídových sedimentech českobudějovické pánve (zlivské souvrství) u Zahájí (22-44 Hluboká nad Vltavou) / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 41-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález ichnofosilií v křídových sedimentech českobudějovické pánve (zlivské souvrství) u Zahájí / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (2001), s. 41-43
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nález ichnofosilií v sedimentech spodního badenu karpatské předhlubně v okolí Blučiny (Morava) / Pek, Ilja, Zapletal, Jan -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní) -- ISSN 0521-2359 -- Roč. 78, č. 1-2 (1993), s. 35-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález ichnofosilií v třenickém souvrství (tremadok, ordovik Barrandienu) od Libečova (12-41 Beroun) / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 39-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález ichnofosilií v třenickém souvrství (tremadok, ordovik Barrandienu)od Libečova / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (2001), s. 39-40
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nález inkluze s vysokou hustotou fluid CO2 v zirkonu z kvartérních fluviálních štěrkopísků u Hulína : 25-31 Kroměříž / Dolníček, Zdeněk -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 15 (2008), s. 13-15, obálka s. 3
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález jaspisových a karneolových valounů v karbonských arkózách kladenské pánve (12-24 Praha) / Cílek, Václav, jr. -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 22
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález jaspisových a karneolových valounů v karbonských arkózách kladenské pánve / Cílek, Václav -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1995), s. 22
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nález jedince ichnorodu Zoophycos na Klonku u Suchomast (12-41 Beroun) / Mikuláš, Radek, Vacek, František -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 135-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález jedince ichnorodu Zoophycos na Klonku u Suchomast / Mikuláš, Radek, Vacek, F. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2002, - (2003), s. 135-136
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nález jedince ichnorodu Zoophycos na Klonku u Suchomast / Mikuláš, Radek, Vacek, František (2003) -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISBN 80-7075-610-1
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Nález karbonátové horniny v lomu u Omic (brněnský masiv) (24-34 Ivančice) / Buriánek, David, Dolníček, Zdeněk -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 77-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález kelnatky (Mollusca - Scaphopoda) v eneolitickém objektu v Úholičkách (okr. Praha-západ) / Hlaváč, Jaroslav -- In: Archeologické rozhledy -- ISSN 0323-1267 -- Roč. 60, č. 2 (2008), s. 309-309
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ