Listování
od 

Nález karbonátové horniny v lomu u Omic (brněnský masiv) (24-34 Ivančice) / Buriánek, David, Dolníček, Zdeněk -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 77-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález kelnatky (Mollusca - Scaphopoda) v eneolitickém objektu v Úholičkách (okr. Praha-západ) / Hlaváč, Jaroslav -- In: Archeologické rozhledy -- ISSN 0323-1267 -- Roč. 60, č. 2 (2008), s. 309-309
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nález kobaltinu a zlata na křemenné struktuře Marie Pomocná III ve Zlatých Horách / Malec, Jan, Staněk, Stanislav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce T, přednáška T7 -- s. 41-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález kolumbitu v jílovité břidlici barrandienského ordoviku / Lepka, František, Sulovský, Petr -- In: Geol. Hydrometalurg. Uranu -- Roč. 13, č. 4 (1989), s. 93-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález koninckitu u Litošic a jeho srovnání se světovými výskyty / Jirásek, Jakub -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 132-137
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález korundu (safíru) ve Vyšším Brodě / Kubišta, Miroslav, Třebín, Petr -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 49 (2009), s. 16, 1 s. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález kryptomelanu z lokality Kamienna Góra, Dolní Slezsko (Polsko) (85-043 Nysa (Polská republika), list navazuje na 14-24 Jeseník) / Jedlička, Jaromír, Povondra, Pavel, 1924-, Ždimera, Alex -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 47
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález krystalu korundu z Vranova nad Dyjí / Losos, Zdeněk, Slaný, Michal -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 6 (1995), s. 374-375
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález křemenných žil s wolframitem a kasiteritem v exokontaktu tanvaldského granitu u Liberce v severních Čechách / Klomínský, Josef, Táborský, Zdeněk -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 8 (2003), s. 28-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález křídové ježovky Galerites vulgaris u Vidnavy ve Slezsku / Prokop, Rudolf J., Vonka, Vladimír -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 50, č. 3 (2001), s. 215-216
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález lamproitu v Řípově u Třebíče, moldanubikum. / Houzar, Stanislav, Krmíček, Lukáš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 -- ISSN 0514-8057 -- Č. říjen (2012), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MZM
Nález langbeinitu na kladenských hořících haldách / Žáček, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995)
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález ledové miaroly s největšími turmalíny a drúzami na žíle Sousedka v Zabajkalí / Brtnický, Martin, Cihlářová, Hana, Hladký, Jan, Janošíková, Lucie, Juřička, David, Kliment, Martin, Kynický, Jan, Kynický, Jindřich -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 22, č. 1 (2014), s. 56-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález mamutího zubu v České Třebové (východní Čechy), Česká republika)
Nález měkkýšů v dynowských slínovcích (menilitovém souvrství) ždánické jednotky / Čtyroký, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993)
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález meteoritů chondritů u Brna / Pelíšek, Josef, 1909-1993 -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 66, č. 7 (1987), s. 416
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález mezolitu a sled malakofauny v Průchodnicích / Ložek, Vojen, Svoboda, Jiří -- In: Bulletin České geologické společnosti -- Roč. 1, č. 1-2 (1993), s. 39-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález minerálu blízkého andoritu (tzv. "minéral F") v asociaci s diaforitem a dalšími minerály Pb-Ag-Sb na haldě dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram / Goliáš, Viktor, Litochleb, Jiří, 1948-, Plášil, Jakub, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 187-192
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález mlecích kamenů z rudního mlýna na katastru Stříbrné Hory na Havlíčkobrodsku / Havlíček, J., Malý, Karel, 1970-, Rous, Pavel, 1947- -- In: Stříbrná Jihlava 2004 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 17.9.-19.9.2004 : sborník příspěvků -- ISBN 80-86382-12-5 -- s. 128-134
Zdroj: ČGS (UNM)