Listování
od 

Nález mezolitu a sled malakofauny v Průchodnicích / Ložek, Vojen, Svoboda, Jiří -- In: Bulletin České geologické společnosti -- Roč. 1, č. 1-2 (1993), s. 39-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález minerálu blízkého andoritu (tzv. "minéral F") v asociaci s diaforitem a dalšími minerály Pb-Ag-Sb na haldě dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram / Goliáš, Viktor, Litochleb, Jiří, 1948-, Plášil, Jakub, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 187-192
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález mlecích kamenů z rudního mlýna na katastru Stříbrné Hory na Havlíčkobrodsku / Havlíček, J., Malý, Karel, 1970-, Rous, Pavel, 1947- -- In: Stříbrná Jihlava 2004 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 17.9.-19.9.2004 : sborník příspěvků -- ISBN 80-86382-12-5 -- s. 128-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález molybdenitu u Černé v Pošumaví / Zikeš, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 3 (2007), s. 222-223
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález monocotyledonních rostlinných zbytků v pískovně "U ručiček" / Cílek, Václav, Kvaček, Z., Lachmanová, Marie -- In: Český kras -- s. 44-46
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nález monocotyledonních rostliných zbytků v pískovně "U ručiček", Český kras / Cílek, Václav, jr., Kvaček, Zlatko, 1937-, Lachmanová, Marie -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 25 (1999), s. 44-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález mořského svrchního albu Českého masívu na jižní Moravě / Řehánek, Jan -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 81 (1984), s. 87-101, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález nejstarších cévnatých rostlin v Českém masivu (12-41 Beroun) / Dašková, Jiřina, Labuťa, Radek, Libertín, Milan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 127
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález nejstarších cévnatých rostlin v Českém masivu / Dašková, Jiřina, Labuťa, R., Libertín, M. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2002, - (2003), s. 127, příloha V
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nález neobvyklé mladší sideritové výplně rudní žíly v Hrabůvce (kulm Nízkého Jeseníku) / Dolníček, Zdeněk -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 16 (2009), s. 86-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález neobvykle zachovalé ichnofosilie křídového stáří z glaciálních uloženin severních Čech / Mikuláš, Radek, 1964-, Šimo, Vladimír -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 2 (2006), s. 21-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález nového křemenného pegmatitu u Věžné / Matyášek, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 1 (1997), s. 60
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález nového lithného pegmatitu z Hrotovic na západní Moravě / Cempírek, Jan, Houzar, Stanislav, Hrazdil, Vladimír, Novák, Milan, Novák, Milan, 1952- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 6 (2009), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- MZM
Nález "nového" profilu v zaniklé cihelně Židenice II - Růženin dvůr / Pecka, Tomáš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 18, č. 2 (2011), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nález nového tělesa hyperdraselného granulitu na hřebenu Kleti v masivu Blanského lesa / Franěk, Jan, Janoušek, Vojtěch, Vrána, Stanislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2013), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nález nového typu zrudnění v rulách severní části kutnohorského rudního revíru / Hoffman, Vladimír, Höschl, Viktor, Mikuš, Miloslav, Trdlička, Zdeněk -- In: Sborník geologických věd. Technologie, geochemie -- ISSN 0036-5300 -- Roč. 24 (1989), s. 129-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález opálu v jeskyni Borgio Verezzi / Komaško, Alexandr -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 63, č. 4 (2008), s. 31-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález organických zvyškov vo vrstvách vrchného permu v oblasti novoveskej huty / Háber, Milan, Novotný, Ladislav, Sitár, Viliam -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 1 (1986), s. 73-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález otisku schránky mlže na nádobě z pozdní doby laténské (lokalita Vyškov-Manské) / Hladilová, Šárka (2001)
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Nález paleolitu ze Zkamenělého zámku (Březina, k.o. Střemeníčko, okr. Olomouc) / Svoboda, Jiří -- In: Přehled výzkumů (Archeologický ústav Akademie věd České republiky) -- ISSN 1211-7250 -- Roč. 1992 (1996), s. 41, 124
Zdroj: ČGS (UNM)