Listování
od 

Nález nového typu zrudnění v rulách severní části kutnohorského rudního revíru / Hoffman, Vladimír, Höschl, Viktor, Mikuš, Miloslav, Trdlička, Zdeněk -- In: Sborník geologických věd. Technologie, geochemie -- ISSN 0036-5300 -- Roč. 24 (1989), s. 129-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález opálu v jeskyni Borgio Verezzi / Komaško, Alexandr -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 63, č. 4 (2008), s. 31-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález organických zvyškov vo vrstvách vrchného permu v oblasti novoveskej huty / Háber, Milan, Novotný, Ladislav, Sitár, Viliam -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 1 (1986), s. 73-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález otisku schránky mlže na nádobě z pozdní doby laténské (lokalita Vyškov-Manské) / Hladilová, Šárka (2001)
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Nález paleolitu ze Zkamenělého zámku (Březina, k.o. Střemeníčko, okr. Olomouc) / Svoboda, Jiří -- In: Přehled výzkumů (Archeologický ústav Akademie věd České republiky) -- ISSN 1211-7250 -- Roč. 1992 (1996), s. 41, 124
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález pečárky měďově hnědé - Agaricusc cupreobrunneus v Praze / Borovička, Jan -- In: Mykologický sborník -- Roč. 90, č. 2 (2013), s. 48-52
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nález perly u karbonského mlže Posidonia becheri Bronn, 1828 / Lang, Veleslav, Pek, Ilja -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci -- ISSN 1212-1131 -- Roč. 269 (1992), s. 42-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález plodu rodu Ceratostratiotes Gregor v miocénu jižní Moravy / Bůžek, Čestmír, 1933-1992 -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 27, č. 4 (1982), s. 365-378
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález podkrkonošského chalcedonu u Radotína / Lachmanová, Marie -- In: Český kras -- s. 69-70
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nález podkrkonošského chalcedonu u Radotína / Lachmanová, Marie -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 24 (1998), s. 69-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález polohy jílovce se suchozemskou květenou mezi marinními cenomanskými sedimenty u Nového Strašecí / Svoboda, Pavel -- In: Bohemia centralis -- ISSN 0231-5807 -- Č. 17 (1988), s. 243-245
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález polymetalického zrudnění u Loužné j. od Nepomuku / Litochleb, Jiří, 1948-, Pletánek, Zdeněk -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 2 (1986), s. 204
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález polymetalického zrudnění u Pačejova na Horažďovicku / Černý, Pavel, Litochleb, Jiří, Šrein, Vladimír -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 33, č. 1-2 (1993), s. 15-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález polymetalického zrudnění u Pačejova na Horažďovicku / Černý, Pavel, Litochleb, Jiří, Šrein, Vladimír, Vítovec, Jiří, 1944- -- In: Bulletin České geologické společnosti -- Roč. 1, č. 1-2 (1993), s. 32-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález polymetalického zrudnění v proterozoiku na dole Kladno (překop č.253) v kladenském uhelném revíru / Slavík, Josef, Žáček, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 248-249
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález predtriasové kory zvetrávania v Balážoch (Nízke Tatry) / Fejdiová, Olga -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 161-163
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález přirozené wolframové modři na Cínovci / Weisner, Tomáš -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 1 (1984), s. 99
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález pteropodů Clio triplicata Audenino v eggenburgu zóny Waschbergu na jižní Moravě (34-23 Břeclav) / Čtyroký, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 36-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález pyritu na křemenných žilách v Bochovicích / Stískal, Ondřej -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 6 (1995), s. 375-376
Zdroj: ČGS (UNM)
Nález pyroluzitu v dutině achátu ze Železnice u Jičína / Hamet, Michal, Ždimera, Alexej -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 1 (1988), s. 110
Zdroj: ČGS (UNM)